Třída

  1. Vysvětlete pojmy „výjezdní doložka“ a „devizový příslib“.
  2. Zeptejte se pamětníků, kteří chodili do školy před rokem 1989, kde obvykle trávili své letní prázdniny? Do kterých zahraničních zemí s rodiči vycestovali? Porovnejte výsledky rozhovorů s destinacemi zmíněnými v ukázce. Které jsou vaše oblíbené prázdninové destinace?
  3. Na příkladu vývoje vztahů Kubánské republiky, Československa a ČR ilustrujte proměnu mezinárodně politické situace ve světě po skončení studené války.

Je první školní den a učitel Lamač ze seriálu My všichni školou povinní položil žákům osmé třídy zdánlivě nevinnou otázku: Kde jste byli o letních prázdninách? Odpovědi a reakce na ně rozkrývají nejen vzájemné vztahy ve třídě, ale také sociální nerovnosti mezi žáky.

My všichni školou povinní (1984, r. Ludvík Ráža)

Seriál Ludvíka Ráži zachycuje atmosféru socialistické školy. Sledujeme v něm životní příběhy žáků, učitelů i rodičů, které spojuje příslušnost k jedné škole. Pro seriál je charakteristická důkladná psychologizace postav, propojených složitou sítí sociálních vztahů, které se často ocitají v mezních situacích. Mladý nastupující učitel Karfík je konfrontován s realitou školní profese, poznává zkušeného a oblíbeného kolegu Lamače, nevyrovnanou učitelku Hajskou, navazuje vztah s aktivní pionýrskou vedoucí Janou – Rážovy postavy dodnes představují ucelenou typologii učitelů, učitelek a potažmo žáků, do nichž si diváci mohou promítnout vlastní prožitek základní školní docházky. Seriál celkem přesvědčivě vykresluje dobové prostředí a vývojové tendence československé společnosti a školství začátku 80. let, např. fungování školy, pionýrského oddílu a základní organizace KSČ, rodičovské schůzky, feminizaci školství, rozpad rodiny nebo nedostatkové zásobování.