Svobodná matka

  1. Popište, co jste viděli.
  2. Jakými činnostmi se ženy v ukázce zabývají a co to o nich vypovídá?
  3. Proč si Anna nechala ušít „letní garderóbu“?
  4. Jak vypadá dle ukázky Annina každodennost a jaká jsou její očekávání od dovolené?
  5. Jak je v ukázce vymezena role ženy a role muže? Co se očekává od ženy a co od muže?
  6. Jakým problémům dle ukázky čelí svobodná matka?
  7. Proč matka tlačí na svatbu?

Ukázka pochází z populární filmové komedie Jak dostat tatínka do polepšovny, která patřila k cyklu oblíbených snímků s dětským hercem Tomášem Holým. Filmy obecně prostupuje idealizace dětství, důraz na rodinné hodnoty a společně trávený volný čas. Rodiče často stojí před rozhodnutím, zda je pro ně důležitější rodina, nebo kariéra. Baletka Anna (Jana Preisová) i horolezec Luboš (František Němec) nakonec zvolí rodinu. Zdánlivě idealistické příběhy ovšem zrcadlí řadu dobových sociálních stereotypů, které dnes působí příznakově, a možná až disharmonicky. Týká se to zejména genderových rolí. Obraz ženy reprodukuje množství dobových představ, které se v dnešní společnosti výrazně posunuly. V ukázce hovoří matka s dcerou o dovolené a údělu svobodné matky. Tuto diskuzi provázejí činnostmi, které s Anninými představami o dovolené jednoznačně nekorespondují (vaření, žehlení, úklid, balení). Matka též zastává názor, že dovolená proběhne jinak, než si dcera vysnila. Film toto očekávání jen potvrzuje. Žáci mohou reflektovat, jakým způsobem je ženská role modelována, jaké činnosti, postoje a hodnoty ji vymezují. Tyto otázky lze úžeji zaměřit na pozici svobodné matky a problémy, které s touto rolí dle poznámek matky souvisejí. Žáci se mohou zamýšlet nad tím, jak se toto společenské vnímání svobodných matek v posledních desetiletích měnilo a proč.

Jak dostat tatínka do polepšovny (1978, r. Marie Poledňáková)

Rodinný film z roku 1978 od režisérky Marie Poledňákové je volným pokračováním komedie Jak vytrhnout velrybě stoličku. Vypráví příběh malého Vaška, jeho maminky Anny a znovu nalezeného tatínka Luboše. Všichni tři se chystají na první společné prázdniny na Lubošově rodné chalupě, kde malý Vašek pozná svého dědu. Ale představy Anny a horolezce Luboše o dovolené se značně liší. První dny sice probíhají idylicky – na kolech a pod stanem, ale po čase se tatínek rozhodne vzít malého Vaška s sebou na skály, a to i přes výslovný Annin zákaz. Tímto činem Luboš opět zradí její důvěru. Oblíbená rodinná komedie odkazovala na hodnoty spojené se soukromou sférou.