Svědomí

  1. Popište, co se v ukázce odehrálo.
  2. Pokuste se charakterizovat role jednotlivých aktérů konfliktu.
  3. Proč se doktor Jandera rozhodl opustit nemocnici?
  4. Proč primář v souvislosti se záchrankou hovoří o cirkusu?
  5. Pokuste se na základě sporu zachyceného v ukázce vymezit pojem „svědomí“.
  6. Jak souvisí postoje doktora Jandery s možnostmi jeho kariérního postupu?
  7. Chovají se lidé ve vašem okolí spíše jako doktor Jandera, nebo jako jeho nadřízený primář?

Pro společnost 70. a 80. let byla dle historiků i pamětníků charakteristická loajalita vůči nadřízeným a poslušné plnění pracovních úkolů (byť byly mnohdy považovány za ne zcela smysluplné). V rámci úniku před oficiální ideologií si občané tato pravidla různě přivlastňovali, jen zřídka se však proti nim někdo otevřeně postavil. Povětšinou byl pro rozvoj osobnosti určující prostor soukromí, kde se jednotlivci seberealizovali hodnotněji než v sociálním prostoru zaměstnání, jenž byl svázán množstvím oficiálních pravidel. V tomto kontextu vyznívá scéna, v níž doktor Jandera kvůli svědomí odchází z „prestižní“ nemocnice na „periferní“ záchrannou službu, poněkud překvapivě. I když není reprezentativní ve smyslu, že by odrážela sdílené postoje společnosti 80. let, můžeme ji využít k reflexi postojů a hodnotových motivací, které souvisí s problémem svědomí a odpovědnosti jednotlivce. Zachycený výjev navazuje na ukázku Lékařská etika, v níž primář Janderovi nařizuje, aby pana Voldřicha operoval, ačkoliv pacient s největší pravděpodobností zákrok nepřežije. Z ukázek je možné sestavit kompozici. Diskuzi můžeme směřovat k otázce, proč dobová televizní tvorba prezentovala občanům takto hodnotově ukotvené jednání, jehož přijetí a nápodoba mohly v mnoha ohledech vést ke konfrontaci se zaběhlou sociální praxí. Byla postava doktora Jandery v tomto smyslu podvratná, nebo naopak „společenskou smlouvu“ mezi občany a mocí potvrzovala?

Sanitka (1984, r. Jiří Adamec)

Jedenáctidílný seriál z dílny režiséra Jiřího Adamce se odehrává ve zdravotnickém prostředí. Hlavním hrdinou je doktor Vojtěch Jandera, který odchází z renomované pražské kliniky a nechává se zaměstnat u záchranné služby. Okolí i rodina se mu snaží tento nerozvážný krok vymluvit, ale mladý lékař si nedá říct a trvá si na svém. Seriál mapuje vývoj záchranné služby v Praze mezi lety 1956–1975.