Svátky socialismu

  1. Vypište si hesla z transparentů, které se objevují v průvodu, a zamyslete se nad tím, co sdělují.
  2. V čem se odráží sváteční charakter události? Co je v ukázce příznakově sváteční?
  3. Jak je v ukázce představeno společenství vesnice? S jakými hodnotami a postoji byste zobrazenou vesnici spojili?
  4. Vstupuje do zobrazení dožínek nějakým způsobem ideologie? Uveďte příklady.
  5. V čem se socialistická verze dožínek mohla lišit od tradiční podoby svátku?

Scéna pochází ze seriálu Plechová kavalérie. Populární scenárista Jaroslav Dietl v něm zachytil průběh žní z pohledu brigády kombajnérů, kteří vypomáhají JZD po celé republice. Ukázka zachycuje závěrečnou dožínkovou slavnost. Je úspěšně sklizeno, všechny problémy byly společným úsilím místních i brigádníků překonány a vesnice se může radovat. Scéna demonstruje jednu z podob socialistické festivity. Dožínkové oslavy, organizované JZD, navazovaly na starší tradici venkovských slavností, byly ovšem provázány s vládnoucí ideologií.

Plechová kavalérie (1979, r. Jaroslav Dudek)

Sedmidílný seriál ze sklonku 80. let je sledem příběhů party kombajnérů, kteří v průběhu jednoho léta putují za sklizní po celé republice. Úspěchu žní byla režimem opravdu přikládána velká důležitost, ačkoliv dnešnímu divákovi připadá většina zápletek seriálu banální. V porovnání s ostatní seriálovou produkcí není Plechová kavalerie prvoplánově ideologická, je však prodchnuta étosem socialistické práce a načrtává stereotypní obraz venkova a zestátněného zemědělství. Větším důrazem na osobní starosti hrdinů navazuje na starší epos scenáristy Jaroslava Dietla a režiséra Jaroslava Dudka – Nemocnici na kraji města. Režisér Dudek uplatnil podobné režijní postupy už v československém sitcomu Taková normální rodinka (1971), ale i v 90. letech v seriálu Hospoda (1996).