Strach z postihů

  1. Když všichni vědí, že byl projekt unikátní, proč jej dosud nikdo nerealizoval?
  2. Jak mohl někdo udat inženýra za to, že vymyslel dobrý projekt? Jak to, že byl zatčen?
  3. Z jaké pozice vystupuje svědkyně událostí (Eva Holubová)? Jak se ona zachovala?
  4. Jak byste se v obdobné situaci zachovali vy? Zdůvodněte.

Film vznikl v těsně porevolučním období a zachycuje dobu socialismu formou alegorie, s groteskní nadsázkou a ironií, přesto ale odráží řadu dobových reálií. Scéna zachycuje mladého inženýra Mirka, který dostal za úkol vyřešit nadměrné znečištění ovzduší. Projekt už kdysi navrhl inženýr Křížek, byl však kvůli udání odstraněn. Jeho někdejší kolegyně (Eva Holubová) se Mirkovi svěřuje s tím, jak to tehdy bylo. Ve zkratce odráží její vzpomínka klíčové okolnosti situace: unikátní projekt, strach kolegů, udání, zatčení, odvolání kolegů. Všichni přitom dobře vědí, že projekt byl dobrý, nikdo však nemá odvahu jej realizovat. Poněkud vyhrocená absurdita scény s nadsázkou zrcadlí řadu situací charakteristických pro pracovní prostředí v socialistických podnicích.

Kouř (1990, r. Tomáš Vorel)

Ve snímku Kouř přišel Tomáš Vorel s ostrou kritikou absurdní situace v československé společnosti 80. let. Sám Vorel dal filmu podtitul „rytmikál totalitního věku“. Pojal ho jako poetické vyjádření humoru Pražské pětky. Základní charakteristikou filmu je hyperbolické zobrazení morálky a estetiky české reálněsocialistické společnosti, převedených do mikrokosmu zakouřené továrny. Mladý inženýr Mirek přichází na své první působiště se záměrem skutečně pracovat, což se však v bizarních poměrech posledních let reálného socialismu ukáže být jako výstřelek, protože realita pracoviště nedává lepší možnost než schůzovat, chodit na diskotéku nebo pít. Mirek rozhýbe zatuchlou atmosféru továrny. Dříve odstavený inovátor je z kotelníka povýšen na ředitele podniku. Svěží duch továrny však v sobě nese pach starého kouře a film se namísto výpovědi o reálném socialismu stává metaforou polistopadové „sametové“ transformace.