Starý hospodář

  1. Jakými přívlastky byste označili dědu Knížka?
  2. Uvědomte si, čeho má být Knížek zástupným symbolem a porovnejte jeho postavu s Kubánkem.

Přestože bylo venkovské prostředí podrobeno v 50. letech kolektivizaci a soukromé hospodaření takřka vymizelo, udržovaly se na vesnicích stopy starých pořádků. V ukázce, kdy kombajnová brigáda dorazila do jihočeské vesnice a má být ubytována v soukromých staveních, se Kubánek a Kupec setkávají se starým sedlákem Knížkem, který tvrdí, že si kombajnéry neobjednal a svoje pole si vždycky obdělal sám se svou čeládkou. V další scéně jsou pak kombajnéři ubezpečováni, že Knížkova mysl již podléhá staří a že žije v přesvědčení, že mu statek stále patří. Knížek je zobrazen sice uctivě, ale je patrné, že patří do starého a zaniklého světa, kolektivizace je dávno dokonána. Již jen blázen nebo stařec může věřit, že soukromý statek může představovat alternativu k družstevnictví.

Plechová kavalérie (1979, r. Jaroslav Dudek)

Sedmidílný seriál ze sklonku 80. let je sledem příběhů party kombajnérů, kteří v průběhu jednoho léta putují za sklizní po celé republice. Úspěchu žní byla režimem opravdu přikládána velká důležitost, ačkoliv dnešnímu divákovi připadá většina zápletek seriálu banální. V porovnání s ostatní seriálovou produkcí není Plechová kavalerie prvoplánově ideologická, je však prodchnuta étosem socialistické práce a načrtává stereotypní obraz venkova a zestátněného zemědělství. Větším důrazem na osobní starosti hrdinů navazuje na starší epos scenáristy Jaroslava Dietla a režiséra Jaroslava Dudka – Nemocnici na kraji města. Režisér Dudek uplatnil podobné režijní postupy už v československém sitcomu Taková normální rodinka (1971), ale i v 90. letech v seriálu Hospoda (1996).