Stáří

  1. Popište, co jste viděli v ukázce.
  2. Proč se primář Vrtiška rozhodl skončit a jak své rozhodnutí prožívá?
  3. Jak je v této ukázce zobrazeno stáří a s jakými hodnotami a významy je spojeno?
  4. Jak reaguje primář Sova na Vrtiškovo rozhodnutí? Zdůvodněte tento postoj a pokuste se vžít do jeho situace. Co asi cítí?
  5. Má stáří v ukázce nějaké pozitivní stránky a hodnoty?
  6. V čem dnešní společnost spatřuje hodnoty stáří?

Ukázka pochází z populárního seriálu Nemocnice na kraji města. Zachycuje jednoho z hlavních hrdinů, primáře Karla Sovu (Ladislav Chudík), v rozhovoru se stárnoucím kolegou a přítelem, primářem Vrtiškou (Ladislav Pešek), který se právě rozhodl ukončit svou kariéru chirurga. Odchází z nemocnice sám, dříve než k tomu bude donucen kolegy, vzhledem k věku a zdravotnímu stavu již na náročnou práci nestačí. Ukázka v případě obou lékařů (Sova se cítí být stářím také ohrožen) vyjadřuje osudový vztah k povolání, odcházení je velmi bolestné. Zdůrazněny jsou však též velké zásluhy primáře Vrtišky, čtyřicet let jeho služby. Ukázka je vhodná zejména pro analýzu dobových obrazů stáří a souvisejícího hodnotového ukotvení (moudrost, zkušenost, zásluhy). V dnešních seriálech z lékařského prostředí obdobné motivy téměř nenalezneme, pro filmovou a seriálovou produkci 70. a 80. let byly naopak dosti typické. Žáci mohou promýšlet, jak se postoj ke stáří v dnešním sociálně-kulturním kontextu posunul. Jako vhodný srovnávací materiál se zde nabízí kupříkladu zobrazování stáří a stárnutí v reklamách.

Nemocnice na kraji města (1977, r. Jaroslav Dudek)

Nemocnice na kraji města je klasickým produktem seriálové tvorby 70. a 80. let, jehož oblíbenost dokládá množství repríz i pozdější pokračování v koprodukci České televize z roku 2003. Seriál nás provází osudy lékařů z oddělení ortopedie, kterému šéfuje primář Sova, na kterém slouží nezapomenutelný doktor Štrosmajer a které zobrazuje dobovou ideologickou normu fungování socialistického zdravotnictví. Scenárista Jaroslav Dietl v Nemocnici vyhověl tzv. společenské objednávce na vytvoření prorežimního díla a epického vyprávění na pokračování, pro které jsou charakteristické psychologicky propracované postavy a mezilidské vztahy, tak jako ve většině jeho seriálů. Jednu rovinu proto tvoří nenásilná prezentace norem a hodnot společnosti reálného socialismu. Pro autora důležitější druhou rovinou jsou pak osobní vztahy, do kterých bylo možné v omezené míře promítnout i kritický pohled na tehdejší dobu.