Staré a nové bydlení

  1. Pozastavte si ukázku a detailně popište oba domy (starý i nový).
  2. Pokuste se oba domy zhodnotit po estetické a též praktické stránce.
  3. Který z domů byste si sami vybrali? Volbu zdůvodněte.
  4. Proč se pan Pepa pustil do novostavby a proč chce staré stavení zbourat? Pokuste se porozumět jeho motivacím a hodnotám, jež jej k takovému rozhodnutí vedou.
  5. Hodnotí dnešní společnost stará venkovská stavení stejně, nebo se něco v tomto ohledu změnilo?

V rámci pozvolné modernizace venkova docházelo v 70. a 80. letech k přestavbě řady venkovských stavení a k budování nových domů, které lépe odpovídaly dobovým představám o dobré životní úrovni, o vkusu a společenském statusu. Ukázka zachycuje přechod od staré chalupy k modernímu rodinnému domu. V dnešní době se vztah k původní vesnické architektuře změnil a většina by dnes výše hodnotila starší chalupu než moderní „břízolitovou kostku“. Jistá komediální nadsázka je ostatně přítomná již ve filmu z roku 1980. Svědkem těchto přestaveb je však též sama česká a moravská vesnice, kde obdobných příkladů modernizace ze 70. a 80. let nalezneme bezpočet. Dobové zhodnocení starého a nového bydlení nabízí zajímavý prostor pro širší reflexi sdílených hodnot socialistické společnosti.

Prázdniny pro psa (1980, r. Jaroslava Vošmiková)

Méně známý dětský film z počátku 80. let se tematicky řadí do žánru normalizačních komedií pro celou rodinu. Děj líčí příhody pražského chlapce Petra, který spolu se svým psem tráví prázdniny u prarodičů na vesnici. Celý film se odehrává v idealizovaném prostředí tradičního českého venkova a venkovské pospolitosti, žádná z postav nepřekračuje rámec roztomilé figurky. Stereotypní atributy venkova a prázdninových dobrodružství neodkazují ke konkrétní době vzniku.