Společnost v zrcadle popkultury

  1. Popište, co se v ukázce odehrálo. Pokuste se označit významné motivy, které podle vás ovlivňují vyznění scény.
  2. I přes ztracené peníze a nabouraný vůz čiší z ukázky pohoda. Čím je to dáno? Jaké hodnoty jsou zde zdůrazněny, když ztráta těch materiálních nebrání rodině prožívat štěstí?

Rodina patřila v 70. a 80. letech k obecně sdíleným hodnotám. Kvůli řadě sociálně patologických rysů společnosti se občané nemohli běžně realizovat v profesní sféře, v politice, věnovat se cestování či jiným seberealizačním aktivitám. Řada lidí se tak soustředila na rodinný život. Populární dobové komedie tento důraz na hodnotu rodiny potvrzovaly. Nabízely idylický obraz rodinného soužití, soustředěný na kvalitu mezilidských vztahů, idealizaci dětství, společně trávený čas a zábavu. Závěrečná scéna z filmu Prázdniny pro psa tento přístup k zobrazování rodiny demonstruje. Ukázku lze využít právě k zamyšlení nad funkcí a hodnocením rodiny v kontextu socialistické společnosti, nad mírou realističnosti (či idealizace) filmového zpodobnění, případně nad příčinami toho, proč jsou rodinné filmové komedie (třeba právě ty s dětským hercem Tomášem Holým) i dnes stále oblíbené. V ukázce je zajímavě zobrazena hierarchie hodnot. Peníze a automobil, které byly pro dobovou společnost samozřejmě velmi důležité, jsou zde představeny jako cosi méně podstatného: bankovky poletující ve větru ani rozbitý vůz nekazí rodině pocit štěstí ze společně tráveného času. Významnější hodnoty představují vzájemná láska, setkání s prarodiči, domácí zvířata nebo zdraví. Otázkou zůstává, nakolik tento obraz odráží společenskou realitu doby a nakolik byl pouhým ideálem, sebeprojekcí.

Prázdniny pro psa (1980, r. Jaroslava Vošmiková)

Méně známý dětský film z počátku 80. let se tematicky řadí do žánru normalizačních komedií pro celou rodinu. Děj líčí příhody pražského chlapce Petra, který spolu se svým psem tráví prázdniny u prarodičů na vesnici. Celý film se odehrává v idealizovaném prostředí tradičního českého venkova a venkovské pospolitosti, žádná z postav nepřekračuje rámec roztomilé figurky. Stereotypní atributy venkova a prázdninových dobrodružství neodkazují ke konkrétní době vzniku.