Soukromé a veřejné

  1. O čem vypovídá Davidova poznámka o jeho otci? K čemu odkazuje, na co upozorňuje?
  2. Proč je podle vás učitelka Davidovou poznámkou tak rozrušená? Proč žáka přímo nepotrestá, ale pozve si do školy jeho otce? Co to vypovídá o chování na veřejnosti na sklonku 80. let?
  3. Pokuste se odhadnout, jaké následky mohla mít Davidova poznámka pro jeho otce.

Krátký klip z filmu Horká kaše ilustruje hned několik skutečností. Krom toho, že rekonstruuje způsob vyučování na konci 80. let, poukazuje především na rozpor mezi deklarovanou teorií o volném cestování, kterou si děti ve třídě osvojují, a skutečným stavem, kdy cestovat, zejména do západních zemí, mohli jen politicky spolehliví občané. Cestování do zahraničí bylo omezeno a odstupňováno. Pro každé vycestování do kapitalistické ciziny (nikoli do spřátelených socialistických států) bylo nutné získat tzv. výjezdní doložku. Samotný pas tedy k cestě na Západ v roce 1988 nestačil. Vedle toho upozorňuje klip na nepsané zvyklosti komunikace ve veřejném prostoru. Je přípustné reprodukovat oficiální normy, ale nikoli vlastní názor. Z reakcí Davidových vrstevníků je zřejmé, že jsou si vědomi, že jejich spolužák tyto normy porušil. Zatím však nejsou schopni adekvátně odhadnout, jaké následky to může mít.

Horká kaše (1988, r. Radovan Urban)

Horká kaše patří k méně známým filmům o československé mládeži, které vznikaly ve druhé polovině 80. let a jejichž hlavním tématem bylo hledání životní orientace a obtíže spojené se vstupem do dospělého života. Režisér Urban se nesnažil vytvořit snímek pro mainstreamovou mládež vyrůstající v pop-disco kultuře. Horká kaše zobrazuje prostředí metalové a anarchistické subkultury a podobně jako film Proč? tematizuje souvislosti chování, které je, poměřováno dobovou normou, nahlíženo jako společenská patologie. Hlavní postavou je v jádru slušný chlapec, který v prostředí odlidštěného sídliště Jižní Město podléhá atraktivním vzorům metalové subkultury a přidává se k partě delikventů, která se potuluje sídlištěm a snaží se dát dohromady vlastní kapelu. Jeho hledání životní cesty však končí tragicky. Snímek varovným způsobem poukazuje na souvislosti nefunkční výchovy v rodinách a selhávající politiky zajištění volnočasových aktivit městské mládeže.