Soudobé dějiny ve škole: paměť v divadle

22. října 2021, 10:00–16:00, Na půdě – Jihočeské divadlo - bližší informace a registraci zveřejníme dle situace

pozvnka USTR

Jihočeské divadlo se i v letošní sezóně zabývá dramatizací témat ze soudobých dějin. V návaznosti na divadelní zpracování knih Jiřího Hájíčka odkazujících ke skutečným událostem a lokální paměti, se zaměříme na to, jak pracovat se soudobými dějinami ve vzdělávání. Seminář má za cíl představit konkrétní didaktické materiály, přístupy k tomuto typu divadelních představení a jejich následnou aplikaci a reflexi ve třídě. Prostor bude věnován i obecnějším tématům, například zapojení historické paměti do výuky a využití historie regionu. Zveme učitele dějepisu, výchovy k občanství a souvisejících předmětů ze základních i středních škol, lektory z oblasti neformálního vzdělávání a také zájemce z řad studentů.

Seminář je zdarma a je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 27380/2019-1-942. 

Program semináře

10:00 - 10:30 Úvod

Počátek semináře věnujeme představení tématu, průběhu semináře a inventuře otázek, které vyvstávají v souvislosti s prezentací soudobých dějin ve veřejném prostoru a ve školním vzdělávání.

10:30 - 11:30 Jihočeská zkušenost poválečných dějin v literatuře a v divadle

V této části semináře se zaměříme na aktuální představení Jihočeského divadla Selský baroko. Budeme se zabývat způsoby, jakými nakládá s literární předlohou a promýšlet možnosti zapojení do výuky. Součástí bude také představení pracovního listu k inscenaci.

11:30 - 11:45 Přestávka

11:45 - 12:30 Kurátorský princip ve vzdělávání: co to je a jak funguje?

Může být učitel kurátorem? Na příkladu konkrétního historického pramene ze Sbírky Muzea dělnického hnutí si představíme metodu práce s historickými prameny, založenou na jejich postupné kontextualizaci jako metodickou inspiraci do výuky. 

12:30 - 13:30 Přestávka na oběd

13:30 - 15:00 Soudobé dějiny v expozici

V odpolední části semináře srovnáme literární a divadelní zpracování historického námětu s jeho pojetím v expozici Jihočeského muzea. V několika aktivitách se pokusíme o „čtení” stálé expozice v Jihočeském muzeu a o vypracování možností, jak zapojit do návštěvy muzea i školní třídy. Čemu se žáci mohou v muzeu naučit? Jak se liší možnosti zpracování historického tématu v divadle a v muzeu?

15:00 - 16:00 Závěr

Závěrečná část semináře bude věnována shrnutí výsledků dosavadní práce, reflexi představených vzdělávacích pomůcek a pracovních listů.