Sociální postavení ženy

  1. Popište, co se v ukázce odehrálo.
  2. Oč usilují přítomní horníci ve svých dotazech na lékařku?
  3. Jaký charakter má prezentované lékařské vědění? Je pro horníky nějak důležité?
  4. Proč má žena jako závodní lékařka problémy s autoritou mezi horníky?

Ukázka pochází z komedie Parta hic z hornického prostředí. Mladá lékařka Váňová (Regina Rázlová) se stane závodní lékařkou na dole Mír. V převážně mužském kolektivu je přijata s nedůvěrou. Postupně si však získává důvěru i autoritu a prosazuje mezi horníky řadu netradičních opatření (např. pití mléka jako prevence proti silikóze). Sledujeme lékařku v situaci, kdy na přání vedení pronáší osvětovou přednášku pro horníky. Ti si testují její znalosti. Ukázku lze využít k reflexi dobových genderových stereotypů. V rámci analýzy významů, které vymezují hranice ženského a mužského světa, se žáci dotknou celé řady témat, důležitých pro porozumění dobovému sociálně kulturnímu kontextu (autorita lékaře, obraz dělníka, obraz vedoucího pracovníka). Zajímavý je vztah vedení (Jaroslav Moučka) k lékařce. Z poznámky ředitele vyplývá, že je potřeba Váňovou nějak zaměstnat, vymyslet jí práci.

Parta hic (1976, r. Hynek Bočan)

Děj se odehrává v šachtě Mír, která je plná horníků zvyklých starat se pouze o svou náročnou práci. Avšak to se změní po příchodu mladé lékařky Alice Vaňkové. Lékařce totiž nestačí dělat pouze pravidelné zdravotní kontroly, a proto se na radu svého kolegy doktora Kaleše pustí do výzkumu, v jehož cíli má být kalciová bariéra, která se pro všechny zaměstnance stane noční můrou.