Socializace dětí

  1. Pokuste se domyslet celou situaci. Co asi dělal otec ve škole? Proč byl na syna rozzlobený?
  2. Co vypovídá tato scéna o možnostech cestování v 80. letech? Odpovídá podle vás tento obraz realitě? A vyprávění pamětníků?

Krátký klip z filmu Horká kaše obnažuje kulturní normy 70. a 80. let. Otec se hněvá na syna, že ve škole vyzradil skutečnosti ze života rodiny. Zdůrazňuje princip dvojí morálky, soukromé, kdy je možné být upřímný, a veřejné, kdy je třeba přizpůsobit se daným pravidlům. Otec byl ve škole proto, že syn mluvil veřejně o matčině emigraci. Motiv emigrace matky není ve filmu nijak rozveden. Otcova promluva pouze naznačuje, že mu manželčino nelegální jednání způsobilo řadu problémů. Torzovitost klipu není na škodu, neboť je možné příběh domýšlet a hledat souvislosti. Současně je možné se dotknout řady politických reálií 80. let, například omezené možnosti cestování, nelegální emigrace, perzekuce příbuzných emigrantů nebo zasahování politiky do života školy. Jednou z možností použití klipu je hodnocení fenoménu „dvojí morálky“.

Horká kaše (1988, r. Radovan Urban)

Horká kaše patří k méně známým filmům o československé mládeži, které vznikaly ve druhé polovině 80. let a jejichž hlavním tématem bylo hledání životní orientace a obtíže spojené se vstupem do dospělého života. Režisér Urban se nesnažil vytvořit snímek pro mainstreamovou mládež vyrůstající v pop-disco kultuře. Horká kaše zobrazuje prostředí metalové a anarchistické subkultury a podobně jako film Proč? tematizuje souvislosti chování, které je, poměřováno dobovou normou, nahlíženo jako společenská patologie. Hlavní postavou je v jádru slušný chlapec, který v prostředí odlidštěného sídliště Jižní Město podléhá atraktivním vzorům metalové subkultury a přidává se k partě delikventů, která se potuluje sídlištěm a snaží se dát dohromady vlastní kapelu. Jeho hledání životní cesty však končí tragicky. Snímek varovným způsobem poukazuje na souvislosti nefunkční výchovy v rodinách a selhávající politiky zajištění volnočasových aktivit městské mládeže.