Socialistický obchod

  1. O čem měla podle vašeho názoru tato scéna diváky přesvědčit?
  2. Pokuste se charakterizovat jednotlivé postavy konfliktu. Která z těchto postav byla podle vašeho názoru pro socialistický maloobchod typičtější, pravděpodobnější?

Ukázka ze seriálu Žena za pultem popisuje konflikt mezi politicky vyspělou prodavačkou Annou Holubovou (Jiřina Švorcová) a zástupcem vedoucího Vilímkem (Zdeněk Řehoř), který sleduje pouze jednostranné obchodní zájmy. Holubová zde reprezentuje pokrokové, z hlediska tehdejší ideologické normy korektní postoje, v nichž se snoubí hledisko odborné (prodat) s hlediskem politickým (vyhovět lidem, rozvíjet správnou morálku). Dobovým žargonem řečeno, pozice vedoucího pracovníka vyžadovala jak odbornost, tak „politickou vyspělost“. Holubová ji měla, Vilímek ji postrádal. Jejich konflikt se vyhrotil a Vilímek nakonec odešel na jinou prodejnu. Ukázku lze využít jako ilustraci dobové ideologické normy, která v praxi nebyla příliš následována. V realitě socialistického maloobchodu rozhodně převládali spíše pragmatičtí Vilímkové nežli uvědomělé Holubové. Nedostatková ekonomika vedla k tomu, že prodavači obecně (a vedoucí zvláště) využívali svůj privilegovaný přístup k určitým druhům zboží (např. jižní ovoce) ke svému obohacení a jako svůj benefit ve výměnném obchodě služeb a protislužeb, který v sedmdesátých a osmdesátých letech fungoval daleko spolehlivěji nežli oficiální sítě.

Žena za pultem (1977, r. Jaroslav Dudek)

Dvanáctidílný seriál popisuje socialistickou společnost z pohledu prodavačky potravin. Hlavní hrdinka Anna Holubová v podání Jiřiny Švorcové a její kolegyně procházejí složitými životními situacemi, které jsou však vždy vyřešeny v duchu přátelství a lidskosti, jež jsou vlastní socialismu. V seriálu je kromě společenských poměrů značně idealizována i tehdejší nabídka potravin, která mnohdy nedokázala uspokojit ani základní nároky. Přes veškerý ideologický nános se seriál těšil velké divácké oblibě, stejně jako většina seriálů z pera scenáristy Jaroslava Dietla.