Schůze OV KSČ v dobové perspektivě

  1. Jak je představeno vnitřní prostředí komunistické strany? Proč je tak asi zobrazováno? Myslíte, že tento obraz odpovídal realitě?
  2. Co je vlastně předmětem sporu? Co to vypovídá o postavení KSČ ve společnosti?

Ukázka z dobového seriálu představuje obraz fungování vnitrostranických mechanismů v rámci okresního výboru KSČ (OV KSČ). V ukázce se projednává blíže nespecifikovaná havárie ve významném okresním podniku chemické výroby. Do ostrého sporu se zde dostávají předseda závodní organizace Andrýs (Jiří Vala) a referent OV KSČ pro průmysl Vejřík (Pavel Oliva). Předseda OV KSČ Pláteník (Jaroslav Moučka) je pouze moderátor jejich konfliktu. Ukázka především zdůrazňuje vnitrostranickou demokracii, tedy pluralitní prostředí strany, ve které mohou probíhat otevřené diskuze. Realita vnitrostranického života byla poněkud odlišná. Případné rozpory se řešily většinou neoficiálně, formou kuloárních jednání, oficiální fóra sloužila spíše jako demonstrace konsenzu. Za povšimnutí ovšem stojí rétorika Vejříka, který v seriálu představuje typ kariérního stranického byrokrata, a samotná agenda jednání. Technické problémy fungování podniku jsou politizovány a Vejřík navrhuje v první řadě vyvozovat politické a kádrové důsledky. Ukázka tak ilustruje dobovou převahu ideologie nad otázkami ekonomickými a dominanci KSČ ve společnosti.

Okres na severu (1981, r. Evžen Sokolovský)

Okres na severu je třináctidílný televizní seriál vysílaný na počátku 80. let. Autory jsou protežovaný režimní režisér Evžen Sokolovský (dále například Inženýrská odysea, Muž na radnici, Gottwald), ale také dodnes populární scenárista Jaroslav Dietl (Nemocnice na kraji města). Jednotlivé díly zachycují každodenní život a starosti vedoucího okresního tajemníka KSČ Josefa Pláteníka (hraje ho Jaroslav Moučka), který je vzorem chápavého a lidského stranického funkcionáře.