Rozdílnost zájmů

  1. Jaké důsledky může mít hospodářská politika, která je zaměřena na rekordní výnosy?

Problémový kombajnér Straka upozorňuje vedoucího Kubánka na své podezření, že pole, které seče, má větší rozlohu, než je uvedeno v dokumentech a ve smlouvě. Podle Straky chce místní družstvo zvýšit výnosy z hektarového výměru tím, že uvádí menší rozlohu pole, čímž zároveň ošidí kombajnovou brigádu. Kubánkovi přijde takové tvrzení příliš ostré a zdráhá se věc předložit na žňovém štábu. Straka opět zpochybňuje Kubánkovu autoritu. Ukázka poukazuje na odvrácenou stranu systému prémií za rekordní výnosy. Plánované hospodářství, založené na plnění plánů a dosažení rekordů, na podobné neduhy velmi trpělo. Při honbě za dosažením rekordů vznikaly v továrnách tzv. „zmetky“ nebo docházelo k pracovním úrazům.

Plechová kavalérie (1979, r. Jaroslav Dudek)

Sedmidílný seriál ze sklonku 80. let je sledem příběhů party kombajnérů, kteří v průběhu jednoho léta putují za sklizní po celé republice. Úspěchu žní byla režimem opravdu přikládána velká důležitost, ačkoliv dnešnímu divákovi připadá většina zápletek seriálu banální. V porovnání s ostatní seriálovou produkcí není Plechová kavalerie prvoplánově ideologická, je však prodchnuta étosem socialistické práce a načrtává stereotypní obraz venkova a zestátněného zemědělství. Větším důrazem na osobní starosti hrdinů navazuje na starší epos scenáristy Jaroslava Dietla a režiséra Jaroslava Dudka – Nemocnici na kraji města. Režisér Dudek uplatnil podobné režijní postupy už v československém sitcomu Taková normální rodinka (1971), ale i v 90. letech v seriálu Hospoda (1996).