Rodinné problémy u tajemníka

  1. Pokuste se identifikovat profese a pozice obou mužů vedoucích rozhovor.
  2. Pokuste se zhodnotit roli, kterou hraje majitel kanceláře ve vztahu k vedoucímu Karasovi.

V ukázce ze seriálu Žena za pultem vidíme rozhovor vedoucího prodejny Karase (v podání Vladimíra Menšíka) a jeho blíže nespecifikovaného vedoucího Josefa (v podání Soběslava Sejka). Z kontextu vyplývá, že Josef je představitel strany, snad vedoucí závodní organizace KSČ, pod kterou spadá i Karasova prodejna. Jakožto představitel strany má široký záběr činnosti. Řeší nejen manažerské povinnosti vyplývající z jeho pozice (průzkum trhu), ale najde si čas i na osobní trable svých podřízených. Zapadá tak do role supervýkonných, spravedlivých, ale přitom lidských funkcionářů, kteří zabydlují seriálový svět 70. let. Scéna implikuje funkcionáře KSČ jako důvěrníka obyčejných lidí, který jim umí naslouchat a poradit. Ačkoli funkcionáři KSČ v podnicích formálně nedisponovali výkonnou mocí, jejich vliv byl mimořádný. Předsedové ZO KSČ skutečně mohli řadě lidem pomoci a mnohokrát tak učinili, zároveň je ale třeba mít na mysli, že šlo o mocenskou funkci a její držitelé byli vnímáni jako představitelé establishmentu. Lidé se na ně obraceli jako na představitele moci, nikoli jako na utěšitele a důvěrníky.

Žena za pultem (1977, r. Jaroslav Dudek)

Dvanáctidílný seriál popisuje socialistickou společnost z pohledu prodavačky potravin. Hlavní hrdinka Anna Holubová v podání Jiřiny Švorcové a její kolegyně procházejí složitými životními situacemi, které jsou však vždy vyřešeny v duchu přátelství a lidskosti, jež jsou vlastní socialismu. V seriálu je kromě společenských poměrů značně idealizována i tehdejší nabídka potravin, která mnohdy nedokázala uspokojit ani základní nároky. Přes veškerý ideologický nános se seriál těšil velké divácké oblibě, stejně jako většina seriálů z pera scenáristy Jaroslava Dietla.