Rodina a koníčky

  1. Diskutující ve studiu se poměrně kriticky vyjadřují ke Stanislavovým zálibám. Jak byste je hodnotily vy?
  2. Pokuste se zamyslet nad pojetím role muže a ženy v manželství v perspektivě Stanislava. Nakolik byl podle vás tento přístup typický?

V srpnu 1987 proběhla v rámci Televizního klubu mladých diskuze o snímku Zuzana a Stanislav z cyklu Manželské etudy režisérky Heleny Třeštíkové, který časosběrnou metodou zachycoval vývoj několika mladých manželství. V době diskuze bylo Zuzaně i Stanislavovi 24 let a měli za sebou necelých šest let manželství a dvě děti. Manželství bylo od začátku nevyrovnané – aktivní Stanislav se zajímal především o své koníčky a Zuzana se starala o domácnost a děti. I z diskuzního vystoupení je zřejmé, že Stanislav se příliš na Zuzanu neohlíží a dívá se na ni z tradiční genderové perspektivy – muž reprezentuje a žena mu vytváří podmínky k seberealizaci. Klip lze kombinovat s ukázkami z dokumentu.

TKM - Televizní klub mladých (ČST, 1979–1990, publicistický pořad)

Populární pořad Televizní klub mladých se vysílal asi devětsetkrát a vydržel na obrazovkách skoro po celá 70. a 80. léta. Jednalo se o ojedinělý formát, který se snažil oslovit mladé publikum. Do studia byli zváni hosté, vystupovaly tu kapely, vysílaly se reportáže. Jednotlivé díly balancovaly mezi tradičními tématy (například činnost SSM) a reportážemi, které otevíraly kriticky nová témata (ekologie) nebo informovaly o nových hudebních a módních trendech, často s kořeny v západní Evropě.