Rodiče a děti

  1. Jaký je vztah důchodce Dominika k dceři? Co prozrazuje o funkci rodiny v 70. letech? Jak hodnotit funkci tohoto obrazu?
  2. Rekonstruujte příjmy důchodce Dominika. Pokuste se údaje zmiňované v ukázce ověřit (pomocí internetu a odborné literatury).

Ve scéně mezi vedoucím prodejny Karasem a jeho podřízeným, důchodcem Dominikem, ze seriálu Žena za pultem je předmětem sporu chování Dominikovy dcery k otci. Karas Dominikovi vyčítá, že rodinu své dcery neúměrně podporuje, z kontextu je zřejmé, že byl v nemocnici (zhroutil se následkem přepracování). Vedle starobního důchodu a práce v obchodě si totiž chodil ještě přivydělávat vykládáním vagonů na nádraží. Scéna interpretuje práci důchodců jako výsledek jejich vlastního rozhodnutí. Sociální realita československé společnosti v 70. letech ovšem nebyla tak růžová, jak ji ukázka popisuje. Přes nepochybný nárůst důchodů v tomto období byla jejich úroveň zpravidla nižší než u Dominika. Průměrný měsíční starobní důchod (mimo družstevních rolníků) v roce 1975 byl 953 Kčs. Mzdové poměry v 70. letech byly nejpříznivější za celou dobu komunistické vlády. Nárůst mezd v tomto období osciloval kolem 3 % ročně, v následujícím desetiletí již nepřesáhl 0,6 %. Průměrný plat provozních a obsluhujících pracovníků (do této kategorie spadali zaměstnanci prodejen) v roce 1984 byl 2564 Kčs, což bylo 83 % průměrné mzdy. Příjmy důchodce Dominika tak byly nadprůměrné. Ukázka otevírá téma příjmů a výdajů, jedno z nejzajímavějších a nejdůležitějších témat dějin každodennosti. I když se na uvedené údaje nelze zcela spolehnout, mohou posloužit jako východisko k debatě o sociálních jistotách za tzv. normalizace. Zároveň se ale můžeme ptát, jaká vlastně byla funkce takovéhoto obrazu.

Dalším tématem, které ukázka otevírá, je vztah rodičů a dětí. Zobrazená scéna dokumentuje mimořádný význam rodiny v životě důchodce Dominika a symbolicky tak odkazuje na orientaci člověka na soukromý mikrokosmos. Seriálový obraz jednak odráží sociální realitu, jednak ukazuje žádoucí vzory chování. Na rozdíl od kolektivismu 50. let je rodina oceňována a orientace na ni není zavrženíhodná. Vedoucí Karas kritizuje především přehnaný důraz na rodinu, nikoli jeho samotnou podstatu (sám podporuje syna na studiích).

Žena za pultem (1977, r. Jaroslav Dudek)

Dvanáctidílný seriál popisuje socialistickou společnost z pohledu prodavačky potravin. Hlavní hrdinka Anna Holubová v podání Jiřiny Švorcové a její kolegyně procházejí složitými životními situacemi, které jsou však vždy vyřešeny v duchu přátelství a lidskosti, jež jsou vlastní socialismu. V seriálu je kromě společenských poměrů značně idealizována i tehdejší nabídka potravin, která mnohdy nedokázala uspokojit ani základní nároky. Přes veškerý ideologický nános se seriál těšil velké divácké oblibě, stejně jako většina seriálů z pera scenáristy Jaroslava Dietla.