Restaurace a jídelny 2

  1. Jaká řešení navrhuje Jan Běťák pro zlepšení situace v pohostinství? Jsou tato opatření typická pro ekonomiku 70. a první poloviny 80. let?
  2. V čem se od popisované situace liší dnešní pohostinství?

Diskuze o fungování služeb v oblasti pohostinství navazuje na kritickou reportáž o nedostatcích v této oblasti na Praze 1 (Restaurace a jídelny 1). Jedná se především o ukázku přestavbového diskurzu, kdy se může otevřeněji diskutovat o nedostatcích, zejména ekonomických. Tato otevřenost spočívá v tom, že se nedostatky konkrétněji pojmenovávají a naznačuje se i personální zodpovědnost. Konkrétnější ovšem neznamená zcela konkrétní. Kritika je pouze naznačena. Přesto se jedná o významný posun oproti starší rétorice. V diskuzi vystupuje jiný provozní vedoucí Jan Běťák (Praha 8), který naznačuje, že systémové nedostatky (nepoměr mezi regulovanými ceny potravin) lze řešit vyšší motivací zaměstnanců, zejména lepším odměňováním. Pojem „Chozraščot“ odkazuje na motivaci zaměstnance podílem na zisku. Odkaz na tento pojem ukazuje závislost zavádění progresivních tržních principů na sovětském vzoru.

Studio Jezerka (ČST, 1986, publicistický pořad)

Studio Jezerka (název podle adresy TV studia) byl pravidelný publicistický pořad Československé televize, v němž se potkával žánr rozhovoru a reportáže. Do studia byli zváni umělci i obyčejní lidé, témata rozhovorů doplňovaly reportáže. Autoři se snažili o zábavný obohacující pořad, který osloví široké vrstvy publika, přesto však nevybočil z dobové normy.