Restaurace a jídelny 1

  1. Charakterizujte na základě klipu způsob organizace pohostinských služeb v 80. letech 20. století.
  2. Jaké nedostatky vidí reportér v pohostinských službách na Praze 1?
  3. Jak zdůvodňuje tyto nedostatky zodpovědná vedoucí?

Reportáž o fungování podniku Restaurace a jídelny v obvodu Praha 1 přináší kritický pohled na pohostinství. Reportéři se baví s odpovědnou vedoucí a ptají se, jak je možné, že na tak lukrativním místě podnik prodělává a služby nejsou odpovídající (málo kapacit, dlouhé lhůty dodání jídla apod.). Vedoucí vysvětluje tento nesoulad cenovou regulací potravin, která znevýhodňuje producenty potravin a jídel. Reportáž lze využít i jako doklad (ne)fungování komunálních služeb. Jednou z příčin tohoto stavu byla socializace služeb, což nakonec přiznala ústy svého generálního tajemníka i samotná KSČ (slavný projev Milouše Jakeše na Červeném Hrádku z července 1989 – „s tou socializací jsme to trochu přešvihli“). Situace pokračuje další ukázkou Restaurace a jídelny 2.

Studio Jezerka (ČST, 1986, publicistický pořad)

Studio Jezerka (název podle adresy TV studia) byl pravidelný publicistický pořad Československé televize, v němž se potkával žánr rozhovoru a reportáže. Do studia byli zváni umělci i obyčejní lidé, témata rozhovorů doplňovaly reportáže. Autoři se snažili o zábavný obohacující pořad, který osloví široké vrstvy publika, přesto však nevybočil z dobové normy.