Ředitel státního statku

  1. V jakém prostředí Státní statek Troupovice sídlí? S jakými symboly se v ukázce setkáváme?
  2. Jak souvisí rozbitý bojler a žně?

Kubánek přichází na vedení Státního statku Troupovice. Setkává se s náměstkem ředitele, kterému si stěžuje na špatné ubytovací a stravovací podmínky kombajnérů. Náměstek se snaží Kubánkovy námitky žoviálně přejít, ten je ovšem sděluje i řediteli státního statku. Ředitel příkře odvětí, že hlavním politickým úkolem číslo jedna jsou žně, všechny ostatní problémy musí jít stranou. Ukázka poukazuje na přímou orientaci státního statku na výkon a zanedbávání druhořadých záležitostí. Vyřešení těchto zdánlivých maličkostí by ale vedlo k zefektivnění státního statku a tedy přispělo k politickému úkolu číslo jedna – ke žním.

Plechová kavalérie (1979, r. Jaroslav Dudek)

Sedmidílný seriál ze sklonku 80. let je sledem příběhů party kombajnérů, kteří v průběhu jednoho léta putují za sklizní po celé republice. Úspěchu žní byla režimem opravdu přikládána velká důležitost, ačkoliv dnešnímu divákovi připadá většina zápletek seriálu banální. V porovnání s ostatní seriálovou produkcí není Plechová kavalerie prvoplánově ideologická, je však prodchnuta étosem socialistické práce a načrtává stereotypní obraz venkova a zestátněného zemědělství. Větším důrazem na osobní starosti hrdinů navazuje na starší epos scenáristy Jaroslava Dietla a režiséra Jaroslava Dudka – Nemocnici na kraji města. Režisér Dudek uplatnil podobné režijní postupy už v československém sitcomu Taková normální rodinka (1971), ale i v 90. letech v seriálu Hospoda (1996).