Přístup k zákazníkům

  1. Jak byste na základě této ukázky charakterizovali úroveň služeb v 80. letech 20. století?
  2. Jaké jsou podle vás důvody číšníkova chování? Myslíte si, že šlo spíše o výjimku, nebo o standard?

Krátká etuda ze snímku Kalamita ilustruje kvalitu služeb v 70. a 80. letech 20. století. Přestože jde o uměleckou expozici, a postoje číšníka jsou proto poněkud vyostřené, vystihuje ukázka nízkou úroveň služeb, zvláště v pohostinství. Britský antropolog českého původu Ladislav Holý považuje neochotu zaměstnanců ve službách za jeden z nejcharakterističtějších rysů české společnosti 70. a 80. let. Také sociologické průzkumy ze 70. let řadí služby v pohostinství mezi nejhůře hodnocené v celkovém spektru služeb. Neochota a nevlídnost se většinou kladou do souvislosti s nízkými platy ve službách a také s malou osobní zainteresovaností provozovatelů služeb na ekonomickém profitu provozovny.

Kalamita (1981, r. Věra Chytilová)

Dva roky po satiře Panelstory natočila režisérka Věra Chytilová další kritickou – tentokrát morální – sondu do života společnosti na přelomu 70. a 80. let. Děj filmu se točí okolo mladého muže (Bolek Polívka), který se snaží v životě plném úplatkářství a promiskuity prorazit hodnotami lidství a poctivosti. Opouští vysokou školu a začne pracovat jako vlakvedoucí na jizerské lokálce. Jeho představy o čestnosti, nezištnosti a upřímnosti jsou při službě konfrontovány s pestrou realitou postav. Kalamitou zde není míněna pouze závěrečná scéna, kdy síly přírody uvězní cestující ve vagonu, a oni tak dostanou možnost projevit mezilidskou solidaritu. V kalamitním stavu jsou podle Chytilové i hodnoty a morálka společnosti reálného socialismu.