Přísaha vojáků ČSLA

  1. Jak mohla být veřejná přísaha stovek vojáků vnímána v Praze v říjnu 1989?
  2. Co tento veřejný rituál vypovídal o povaze režimu?
  3. Jakou funkci plnil zpěv Internacionály? Co měla vyjadřovat?

Slavnostní přísaha nováčků ČSLA byla vždy pojímána především jako rituál síly a moci režimu. V říjnu 1989 měla takováto demonstrace svou váhu vzhledem k mezinárodním okolnostem (rozklad komunistické moci v Polsku, Maďarsku a NDR) i sílící aktivitě opozičních skupin. Ukázka je připomínkou síly aparátu, který měl komunistický režim až do posledních okamžiků své vlády k dispozici. Samotný rituál přísahy ukazuje na podvojnou loajalitu ozbrojených sborů v období státního socialismu – zdůrazňuje se v ní vedoucí úloha komunistické strany a zpěv Internacionály připomíná stranický, ideologický charakter této ozbrojené síly. Příslušníci ozbrojených sborů, vázáni přísahou, mají menší možnosti vzdorovat nadřízeným, kteří se na ně obrací formou rozkazů.

Televizní noviny (ČST, 1970–1989, zpravodajství)

Televizní noviny byly hlavní zpravodajskou relací Československé televize po celé období státního socialismu. Televize byla pod silným ideologickým vlivem KSČ, což se samozřejmě projevovalo i ve zpravodajských reportážích. Zprávy podávaly idealizovaný obraz socialistické společnosti a některým problémům se vůbec nevěnovaly. Televizní noviny však během své existence prošly vývojem, který kopíroval společenské a politické poměry.