Prima ministr

  1. Popište přídavnými jmény ministra. Jaký ministr je?
  2. Jaké téma chlapec s ministrem (aniž by tušil, o koho jde) probírá? Co to o ministrovi vypovídá?
  3. Jaká je ministrova náplň práce? Jak souvisí s tím, co se děje v ukázce?
  4. Všimněte si chlapcovy tašky. O jakou jde značku? Jak si její přítomnost ve filmu vysvětlujete?

Zápletku komedie Stanislava Strnada vytváří chlapec, který se rozhodl překonat problémy ve vztahu svého staršího bratra. Hoch se za bratrem vydává i do kasáren, shodou okolností mu při stopování zastaví ministr se svým řidičem. O koho jde, chlapec samozřejmě netuší.

Celý rozhovor při jízdě se nese v přátelské atmosféře. Ministr je zde prezentován jako vstřícný, obyčejný a vlastně prima člověk, který má blízko k lidem, obzvlášť pokud mají starosti nebo rodinné problémy. Takto idealizovaně zobrazený ministr je tady pro lidi, plní svou veřejnou službu, a ještě je s ním plno zábavy. Vztahy občanů k politikům (a naopak) nebyly ani zdaleka tak neproblematické, jak jsou zde prezentovány. Ukázka se tak dá vykládat i jako snaha o překonání propasti, která mezi občany a politiky zeje. To, že tuto bariéru překonává všetečný chlapec, je více než příznačné. Zajímavá je i přítomnost popkulturních prvků v ukázce (jako stopování nebo taška značky Adidas).

Můj brácha má prima bráchu (1975, r. Stanislav Strnad)

Hrdinou optimistické rodinné komedie je Martin Pavelka přezdívaný Prcek, který s pomocí spolužačky Pavlínky napravuje problémy a nedorozumění svého staršího bratra Honzy. Jako strážce rodinné harmonie nejdříve zajistí usmíření tvrdohlavého Honzy s dívkou Zuzanou. Když vyjde najevo, že Zuzana čeká s Honzou dítě, neváhá energický Martin zařídit setkání rodičů, svatbu i opušťák pro ženicha. Na pozadí dobově závažných témat morálky a rodinných hodnot konstruuje komedie ideální svět fungujících služeb a lidského porozumění, které vedle Prcka prezentují například obětavé postavy ministra a velitele posádky, bez nichž by budoucí novomanželé stěží naplnili své štěstí.