Přijímání zodpovědnosti

  1. Popište, co se v ukázce odehrálo.
  2. O co se dotazovaný muž v rozhovoru s Bezpečností snaží? Pokuste se ozřejmit motivace jeho jednání.
  3. Jaký obraz Bezpečnosti populární seriál nabízí? Vyznívá spíše negativně, či pozitivně? Zdůvodněte.

Scéna zachycuje vyšetřování Bezpečnosti ve věci hospodářské kriminality. Pan Krbec (Josef Vinklář) vypomáhá s přestavbou chalupy svého tchána. Na tuto stavbu byly po dohodě s předsedou JZD použity cihly z majetku družstva. Bezpečnost má však podezření, že byly ukradeny. Krbec vede s vyšetřovateli vyhýbavý rozhovor, snaží se do ničeho nezaplést, vyvazuje se z odpovědnosti a snaží se, aby jim nesdělil nic podstatného. Tento typ pasivního jednání byl v době tzv. normalizace poměrně rozšířený, ukázka se nabízí jako ilustrace těchto postojů, případně jako prostor pro hlubší reflexi hodnot, které takovou praxi ospravedlňovaly. Zajímavý je též obraz kriminálky v zábavném seriálu. Je zde zachycen jednak nestandardní způsob, jak si stavitelé cihly opatřili, zároveň však rychlá reakce Bezpečnosti. Přestože se vše nakonec vysvětlí, lze činnost Bezpečnosti vnímat jako velmi prospěšnou a pozitivní. V tomto smyslu mohou žáci srovnat postoje pana Krbce a vyšetřovatelů, případně diskutovat o tom, kdo z nich může reprezentovat pozitivní a negativní hodnoty.

Chalupáři (1975, r. František Filip)


Jedenáctidílný seriál komediálních příběhů patří dodnes mezi nejoblíbenější. Zásluhu na tom má nejen skvělé herecké obsazení (Jiří Sovák, Josef Kemr, Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík) a hudba Lubomíra Fišera, ale i námět v 70. letech oblíbeného chalupaření a střetávání vesnického a městského stylu života. Na pozadí idylického prostředí středočeské vesnice přibližuje seriál běžné mezilidské vztahy, což společně s drobnou satirou a humorem umožňuje divákům snadnou identifikaci s postavami a jejich různorodými charaktery. Oblíbenost seriálu umocňuje i skutečnost, že konstrukci idyly socialistického venkova podporuje absence jakýchkoliv politických témat.