Pracovní úraz

  1. Jak se k sobě chovají jednotlivé pracovní skupiny? Jaké řešení problému navrhují a proč? Jaké principy v rozhodování prosazují?

Trilogie klipů z filmu Vážení přátelé, ano řeší problém jednoho pracovního úrazu ve státním podniku na výrobu bílé keramiky a ukazuje vztahy mezi různými stupni jeho managementu. Ukazuje se, že všechny skupiny spojují přátelské vazby a otázku nebude nutné řešit formalisticky. Blízké vztahy mezi úředníky ale neznamenají, že se spor vyřeší rychle a správně, nikomu vlastně nejde o to, co se skutečně stalo, ale aby byly uspokojeny zájmy vedení, pracovníků i dobrého jména podniku. Není lehké orientovat se ve všech navrhovaných řešeních a jejich nuancích, specifické je spíš chování všech aktérů a jejich snaha zavděčit se (jak dělníci svým nadřízeným, tak i naopak), pokrytectví, zneužívání byrokracie a celého systému. Film Vážení přátelé, ano zaujal na konci 80. let právě vylíčením pokřivených vztahů a fungování institucí. Naznačuje, že největší problém pozdní normalizace spočíval v mentalitě lidí, v morální vyprázdněnosti a všeobecném překrucování pravidel.

Vážení přátelé, ano (1989, r. Dušan Klein)

Film natočený na samém sklonku éry socialismu si bere pod drobnohled poměry ve vedení podniku na výrobu zdravotnické keramiky. Hlavní postava v podání Milana Lasici se během personální obměny v managementu stane náměstkem nového ředitele. Přes poměrně vysoký post a starosti, které taková pozice přináší, cítí náměstek potřebu realizovat se mimo podnik a pouští se na vlastní pěst do výroby kachlových kamen. Komedie je trefnou společenskou satirou reflektující danou dobu.