Pracovní podmínky v padesátých letech

Padesátá léta jsou v obecném povědomí spojena s představou politického teroru, který paralyzoval společnost. Výzkum dělnického prostředí, který podnikl Peter Heumos však naznačuje, že tato sociální vrstva, v současné kulturní paměti považovaná za podporovatele totalitního režimu, byla ve skutečnosti do značné míry autonomní a dokázala své zájmy účinně hájit. V padesátých letech proběhly stovky dělnických stávek zaměřených na obranu sociálních práv, proti zpevňování norem a mimořádným směnám.

Souhrn materiálů k tomuto tématu zahrnuje ideologické zobrazení stachanovského hnutí (karikatura Stachanovec), ale jeho jádro je založeno na zobrazení snažící se sociální praxi zobrazit co možno nejvěrněji. V první filmové ukázce sledujeme spor mezi odborovým předákem a ředitelem podniku (Mimořádná směna - Obžalovaný). Druhá filmová ukázka ilustruje úroveň pracovního výkonu, který ostře kontrastoval s dobovými propagandistickými obrazy (Skřivánci na niti).

Dopis dělníka ilustruje postoj širokých dělnických vrstev vůči politicky motivované pracovní mobilizaci a ukazuje tak na vztah dělníků k režimu (Dopis dělníka z roku 1954).

Použité materiály:

Videa

Ikonografie

Dokumenty

Rozšiřující literatura:

Peter HEUMOS: „Vyhrňme si rukávy než se kola zastaví“. Dělníci a státní socialismus v Československu 1945–1968, Ústav soudobých dějin AV ČR, Praha 2006