Potlesk na sjezdu

  1. Jaký byl význam dlouhodobého potlesku? Co všechno tím delegáti vyjadřovali?

Závěrečná scéna seriálu Okres na severu věnovaného životu imaginárního vedoucího tajemníka KSČ Pláteníka přináší pohled na okamžik jeho triumfu na okresní konferenci KSČ. Ukázka ilustruje jeden ze základních sjezdových rituálů – manifestační potlesk vyjadřující symbolickou jednotu všech účastníků. Scéna vyjadřuje jeden ze základních atributů reálněsocialistického režimu sedmdesátých a osmdesátých let – touhu po konsenzu a stabilitě. Formální shromáždění byla vždy především demonstrací jednoty, diskuze a případné spory se řešily v zákulisí, v kuloárech, manifestace jednoty měla psychologický i politický význam – vyjadřovala semknutost a monolitičnost strany, která nebyla pouze politickým uskupením, ale živoucím organismem spojeným společnými hodnotami a lidskou sounáležitostí. Režimní rituály se formovaly už v 50. letech a přetrvaly až do zániku režimu.

Okres na severu (1981, r. Evžen Sokolovský)

Okres na severu je třináctidílný televizní seriál vysílaný na počátku 80. let. Autory jsou protežovaný režimní režisér Evžen Sokolovský (dále například Inženýrská odysea, Muž na radnici, Gottwald), ale také dodnes populární scenárista Jaroslav Dietl (Nemocnice na kraji města). Jednotlivé díly zachycují každodenní život a starosti vedoucího okresního tajemníka KSČ Josefa Pláteníka (hraje ho Jaroslav Moučka), který je vzorem chápavého a lidského stranického funkcionáře.