Postup VB při vydávání pasu

  1. Jaký byl hlavní důvod provádění bezpečnostních prověrek u lidí, kteří chtěli odjet do zahraničí?
  2. Co všechno má VB zkoumat u žadatelů o pas a proč?
  3. Jak byste hodnotili tuto činnost státních orgánů?

Úryvek z instruktážního filmu pro příslušníky VB o metodice bezpečnostních prověrek přináší informace o tom, co považovaly bezpečnostní orgány při vycestování ze země za podstatné. Ilustruje tak míru dohledu různých úřadů nad občany a přísnou regulaci výjezdů do zahraničí. Za zmínku stojí i permanentní rozdělování lidí do jednotlivých kategorií. Z celého klipu tak probleskuje atmosféra nedůvěry a podvědomá obava, kterou bezpečnostní orgány a potažmo režim vůči občanům pociťují. Prověrky mají v tomto případě preventivní charakter a úředníci pasové správy sami vytipovávají „problémové“ lidi, u nichž hrozí emigrace.

Bezpečnostní prověrky (1989, r. Pavel Fojtík)

Instruktážní film z produkce federálního ministerstva vnitra ukazuje, kdy, jak a u koho měli příslušníci VB dělat bezpečnostní prověrky, jak měli komunikovat nejen s veřejností, ale i s ostatními institucemi. Zaujme například instrukce, že mají utajovat informace i směrem k orgánům státní správy a místní správy. Film se obrací k příslušníkům VB, takže postrádá obvyklý propagandistický přídech, jazyk moci zde promlouvá přímo ke svým služebníkům, takže potřeba represe zde není halena do nějakých propagandistických frází.