Postoj k cizincům

  1. Popište, co se v ukázce odehrálo.
  2. Popište, jak se taxikář chová k zahraničnímu turistovi. Jaké hodnoty toto jednání může odrážet?
  3. Jak je v ukázce charakterizován cizinec? Pokuste se určit pozitivní a negativní stránky tohoto obrazu.
  4. Jaké turistické hodnoty Prahy jsou v ukázce zdůrazněny? Vyznívá tento obraz podle vás pozitivně? Zdůvodněte.

Jedná se o krátký portrét pražského taxíkáře z populárního seriálu Chalupáři. Ukázka zachycuje též zahraničního turistu (Angličana), který si přijel prohlédnout Prahu. Žáci tak mohou reflektovat nejen postoje taxikáře, ale také vyznění obrazu cizince ze Západu. Taxikář, který neovládá žádný cizí jazyk, se s Angličanem přesto „domluví“. Komická scénka je postavena na nedorozumění: turista chce na Hradčany (Hradschin), taxikář mu ale rozumí Rašín. Jelikož ale neví, kde je prvorepublikový ministr pohřben, vezme jej na Hradčany, kam bere každého... Lze se zamýšlet nad tím, zda ukázka vyznívá spíše jako kritika protřelých taxikářů, nebo zesměšnění bohatých cizinců, které „naši“ taxikáři chytře vodí za nos.

Chalupáři (1975, r. František Filip)


Jedenáctidílný seriál komediálních příběhů patří dodnes mezi nejoblíbenější. Zásluhu na tom má nejen skvělé herecké obsazení (Jiří Sovák, Josef Kemr, Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík) a hudba Lubomíra Fišera, ale i námět v 70. letech oblíbeného chalupaření a střetávání vesnického a městského stylu života. Na pozadí idylického prostředí středočeské vesnice přibližuje seriál běžné mezilidské vztahy, což společně s drobnou satirou a humorem umožňuje divákům snadnou identifikaci s postavami a jejich různorodými charaktery. Oblíbenost seriálu umocňuje i skutečnost, že konstrukci idyly socialistického venkova podporuje absence jakýchkoliv politických témat.