Politický profil

  1. Pokuste se popsat osobu doktora Mádra, jak byste jej charakterizovali?
  2. Doktor říká, že svou ženu neviděl od poslední olympiády v Londýně, která se konala nedlouho po skončení války, vysvětlete možné důvody tohoto stavu.
  3. Jak se společnost chovala k bývalým západním letcům?

Ukázka ze seriálu Sanitka zobrazuje situaci během pauzy na pražské záchranné stanici. Tématem hovoru mezi trojicí doktorů je běžné fungování stanice. Hovor se stočí k osobě nového člena týmu doktora Jandery (Jaromír Hanzlík). Doktor se chová uvolněně a chce se stát platným členem lékařského kolegia, svou uvolněností se však dostane do osobního střetu s kolegou Mádrem (Petr Kostka). Důvodem střetu je především systém organizace zaměstnanců a stav uspořádání politických věcí ve státě. Mádr považuje Janderu za typický příklad mladého stranického kariéristy. Kvůli tomuto podezření se tak rozevře hlavní motiv ukázky, jímž je samotná osoba doktora Mádra, bývalého západního pilota RAF, který nyní „buduje“ svou kariéru na pražské záchranné službě. Osudem poznamenaný člověk tak vyjadřuje svůj značný odstup od nového kolegy, který mu připadá až příliš otevřený. Přestože se jedná o filmový konstrukt, ukázka zachycuje důležitý fenomén československé poválečné společnosti, a tím je vztah státu, potažmo obyvatel k válečným hrdinům z druhé světové války bojujícím na západní frontě. Doktor Mádr zde zastupuje poměrně početnou skupinu zahraničních vojáků – letce. Hrdinové válečného odboje neprožili příliš veselé a dlouhé období poválečného štěstí. Poklidný život či úspěšnou kariéru jim zničil nástup komunistického režimu. V 50. letech byla drtivá většina letců politicky ostrakizována a kriminalizována. V letech 60. nastalo i pro ně uvolnění a návrat do normálního života. Přesto si tito lidé nesli cejch občanů druhé kategorie. Většina z pilotů byla degradována a plné rehabilitace se nedočkali ani v 60. letech. I z těchto důvodů si museli bývalí letci hledat zaměstnání v jiných odvětvích než v armádě. Doktor Mádr začal nový život jako lékař záchranné služby. Zde se snaží nepřipomínat si špatné období a získat svůj ztracený klid. Politicky se neangažuje a nepřeje si ani přehnanou starost o svoji osobu. Klip poukazuje na skryté osudy válečných hrdinů, kteří byli politicky postiženi, a následný návrat do společnosti se pro ně odehrál bez oslavných fanfár.

Sanitka (1984, r. Jiří Adamec)

Jedenáctidílný seriál z dílny režiséra Jiřího Adamce se odehrává ve zdravotnickém prostředí. Hlavním hrdinou je doktor Vojtěch Jandera, který odchází z renomované pražské kliniky a nechává se zaměstnat u záchranné služby. Okolí i rodina se mu snaží tento nerozvážný krok vymluvit, ale mladý lékař si nedá říct a trvá si na svém. Seriál mapuje vývoj záchranné služby v Praze mezi lety 1956 a 1975.