Politické prověrky

  1. O jakém vstupu vojsk se v dokumentu hovoří?
  2. K čemu měl sloužit podpis pod tímto dokumentem?
  3. O jakých následcích mluví jeden z členů komise?

Ukázka ze seriálu Zdivočelá země zachycuje prověrky členů KSČ na počátku tzv. normalizace. Scéna je přeexponovaná – rozmluva mezi členy komise a prověřovanou členkou je minimalizována, většina pohovorů nebyla tak krátká a neprobíhala tak jednoznačně – nicméně vystihuje základní rys prověrek – snahu přimět prověřovaného k deklaraci loajality k novému vedení. Jedním z klíčových bodů prověrky byla otázka, zda prověřovaný souhlasí se vstupem vojsk v srpnu 1968 na území ČSSR. Souhlas se vstupem byl vnímán jako formální, ale nezbytné potvrzení loajality k novému, husákovskému režimu. Případné odmítnutí tohoto podpisu zakládalo na problémy – od přeřazení na méně kvalifikovanou práci až po vyhazov ze zaměstnání. Prověrky začaly po personálních výměnách ve vedení komunistické strany v lednu 1970 a postupovaly od horních pater až do základních organizací. Do října 1970 postihly 1,5 milionu členů KSČ, z toho 17 % bylo zrušeno členství a 4,5 % bylo vyloučeno (vyloučení byl tvrdší postih než zrušení členství), celkem bylo postiženo 327 000 straníků. Největší odpor vůči konsolidaci projevila humanitně orientovaná inteligence. Stranická základna normalizačního režimu byla poznamenána i dobrovolnými odchody, v letech 1968–1969 přišla strana zhruba o 170 000 členů. Dobrovolné i nedobrovolné odchody poznamenaly étos strany, která byla zbavena (a sama se zbavovala) svého reformního křídla. To mělo své dopady po celou dobu tzv. normalizace i v období zhroucení komunistického režimu v roce 1989.

Zdivočelá země III (2007, r. Hynek Bočan)

Populární seriál České televize vychází z knižní předlohy Jiřího Stránského. Celkem čtyři řady seriálu sledují osudy válečného hrdiny ze západní fronty Antonína Maděry, ztvárněného Martinem Dejdarem. Maděra se po válce vrací do Svatého Štěpána, rodné obce v pohraničí, kde se společně se skupinou mladých chlapců věnuje chovu koní. Po roce 1948 ho ve vykonstruovaném procesu odsoudí za protistátní činnost a pošlou do uranových dolů, perzekvována je celá jeho rodina. Seriál ukazuje život v socialistickém Československu z perspektivy statkářů, kteří jsou podrobeni diktátu kolektivizace. Poslední dvě série ztvárňují tuto problematiku na pozadí událostí pražského jara a následné normalizace.