Politická spolehlivost

  1. Co je hlavním tématem ukázky? Pokuste se ji charakterizovat. Popište, jaká rovina problému vystupuje z ukázky, hraje větší roli politika, či erudice?
  2. Čeho se doktor Mádr dopustil, že kvůli němu zasedá stranická skupina? Proč je doktor Mádr pro část osazenstva nepřijatelný?
  3. Které momenty byste označili jako politicky motivované? Jaké argumenty pro a proti jsou používány?

Ukázka ze seriálu Sanitka nám přibližuje problematiku zákulisního jednání při schvalování účasti doktorů na zahraniční konferenci v Kodani. Ukázka má dvě části. V první mluví v zákulisí doktor Jandera (Jaromír Hanzlík) s ředitelem záchranné služby (Josef Vinklář). Tématem jejich rozhovoru je potvrzení druhého doktora na seminář v Kodani. Navrhovaný doktor Mádr je zde problematizován s ohledem na svou závadnou politickou minulost, nikoli jako odborník. Ředitel zde odmítá nést plnou zodpovědnost a přenechává rozhodnutí na kolektivní jednání v kruhu stranické organizace. Jednání organizace je druhou částí ukázky. Zde je návrh dále rozebírán a řešen. Opětovně se jako hlavní problém ukazuje politicky závadný kádrový profil doktora Mádra. Přestože padají různé argumenty pro jeho vyřazení, je nakonec rozhodnuto o hlasování, zda doktora Mádra vyslat. Na příkladě této ukázky je možné demonstrovat politizaci rozhodování, tento fakt je v klipu dobře umocněn tím, že předmětem debaty je odborný seminář. Navrhovaný doktor je nezpochybnitelnou kapacitou, nejde ovšem o jeho profesní vlastnosti, ale politickou minulost. O kariéře člověka tak rozhodují kolegové doktoři i pomocný personál, profesní stránka je v pozadí. V případě prvního jména je vše jasné, jednohlasně je schválen doktor Jandera (Jaromír Hanzlík). Hlubší debata se strhne o druhé jméno. Zde je navržen doktor Mádr, nezpochybnitelný odborník, ale s politickým škraloupem z minulosti (bojoval za války v řadách RAF). V průběhu celé debaty je poukazováno na minulost a politicky nepřijatelné postoje doktora Mádra, ty však nejsou nikterak konkretizovány. Místo jasných argumentů proti vyslání odborníka vystupují obecná klišé o nedůvěře, povýšeném chování a ublíženosti. Ukázka je uměle dramatizována s cílem poukázat na neustálou nutnost jasných politických postojů. Výsledné jednání vyjde pozitivně pro doktora Mádra, ale argumenty použité jeho zastánci protistranu nikterak nepřesvědčily. Scénu lze použít k ukázce možného jednání o profesních otázkách v průběhu normalizace, kdy erudice nehrála vždy roli a kdy byl důležitý politický profil a minulost daného člověka.

Sanitka (1984, r. Jiří Adamec)

Jedenáctidílný seriál z dílny režiséra Jiřího Adamce se odehrává ve zdravotnickém prostředí. Hlavním hrdinou je doktor Vojtěch Jandera, který odchází z renomované pražské kliniky a nechává se zaměstnat u záchranné služby. Okolí i rodina se mu snaží tento nerozvážný krok vymluvit, ale mladý lékař si nedá říct a trvá si na svém. Seriál mapuje vývoj záchranné služby v Praze mezi lety 1956 a 1975.