Politická represe

  1. Charakterizujte důvody, které vedly k založení VONS.
  2. Pokuste se určit, z jakých důvodů byl VONS režimem pronásledován.
  3. Jakou formu podpory mohl VONS poskytovat a také ji poskytoval?

Ukázka z dokumentárního filmu Charta 77 od režisérky Angeliky Hanauerové nám přibližuje okolnosti vzniku hnutí VONS (Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných), který se snažil monitorovat nespravedlivé justiční procesy v tehdejším Československu. Výbor vznikl v prostředí Charty 77 v průběhu roku 1978. Jednalo se o další akt odporu vůči režimu, který měl oficiální vládě demonstrovat, že i uvnitř ČSSR existují skupiny, které jsou schopny a ochotny monitorovat justici a průběh justičního vyšetřování a případně upozorňovat na jeho nezákonnost. Díky práci VONSu tak byly sledovány procesy na celém území republiky, které komunistická moc vůči disentu vedla. Výbor sehrál důležitou úlohu jako vysoká morální podpora pro ty, kteří se dostali do hledáčku moci a bylo vůči nim vedeno vyšetřování. V průběhu ukázky vystupují důležité osobnosti disentu, které tuto funkci výboru potvrzují, například Petruška Šustrová či nejemotivněji Petr Cibulka. Tato důležitá práce VONSu nezůstala bez povšimnutí oficiálních míst a právě v důsledku své činnosti byli členové výboru sami pronásledováni. Ukázka je vhodná jako materiál, který žákům přibližuje fungování justice a její represivní úlohy vůči disentu a odpůrcům režimu v průběhu tzv. normalizace. Je neoddiskutovatelné, že v této době má postih již jinou formu než v padesátých letech, což je možné z ukázky vyčíst. Právě k možnosti komparace represivního působení státu v různých obdobích je ukázka vhodná.

Charta 77 (1996, r. Angelika Hanauerová)

Dokument popisuje vznik a působení Charty 77, její vnitřní prostředí a diskuze, které se v něm vedly. Zachycuje osudy důležitých signatářů a jejich stávající postoje a názory. Ve snímku vystupují i méně známí protagonisté Charty. Rozptyl názorů je mimořádný, vedle "státotvorných" postojů Havla nebo Pitharta najdeme i kritické výhrady Ladislava Lise či Petra Cibulky.