Pojízdná prodejna

  1. Popište, v čem se dobový systém zásobování liší od dnešní doby.
  2. Podobá se dobové nakupování ve všem dnešní praxi, nebo dokážete v zobrazeném jednání určit nějaké rozdíly? O čem tyto rozdíly případně vypovídají?
  3. Jak je v ukázce zachycen vztah domácích a chalupářů?

V 70. a 80. letech došlo k pozvolné modernizaci venkova, jež se odrážela nejen ve změnách v bydlení, ale též v infrastruktuře. Ve střediskových obcích vznikala síť prodejen potravin, stavěly se kulturní domy, rozvíjela se dopravní infrastruktura. Souviselo to i s tzv. víkendovou turistikou, rozvojem chatařství a chalupářství, který se v mnohém odvíjel od uzavřenosti republiky vůči zahraničí. Pro mnohé obyvatele měst nebyla jiná možnost rekreačního vyžití než cestování na chalupu. Ukázka zachycuje příjezd pojízdné prodejny (masny) na vesnici a též frontu v místní prodejně potravin. Zachycená situace odráží i vztahy mezi místními a pražskými chalupáři.

Léto s kovbojem (1976, r. Ivo Novák)

Divácky úspěšná romantická komedie z prostředí idealizovaného letního venkova vypráví příběh lásky psycholožky Doubravky s traktoristou a pasáčkem družstevních krav Honzou. Honzova bezprostřednost, optimismus a přístup k životu i práci uchvátí Doubravku tak, že se rozhodne opustit svého sobeckého a nevyrovnaného přítele a postavit se i konzervativní rodině. Režisér Novák do filmu zakomponoval odlehčený satirický pohled na fenomén chatařství, romantiku venkova i mezilidské vztahy.