Podpultové bifteky

  1. Co můžete z řezníkových slov odvodit o každodennosti 70. a 80. let z hlediska nakupování?
  2. Jak se nazývá výměna zboží mimo prodejnu? Co oběma stranám přinášela za výhody?

Podpultový prodej vznikal jako důsledek permanentního selhávání nabídky v systému centrálně plánovaného hospodářství. Ti, kteří byli u zdroje poptávaného zboží (maso, ovoce, textil aj.), mohli prostřednictvím redistribuce zboží (které vyměnili dříve, než se dostalo „na pult“) vytvářet rozsáhlé sociální sítě, které fungovaly na principu klientelismu a vzájemně opětovaných služeb. Podpultový prodej byl sice kritizován, nicméně v každodenní praxi byl stěží potíratelný

Pumpaři od Zlaté podkovy (Otakar Fuka, r. 1978)

Krimi komedie režiséra Otakara Fuky vycházející ze skutečných událostí. Pojednává o partě pumpařů, kteří obsluhují čerpací stanici motelu Zlatá podkova a kterým není za těžko se čas od času pustit do nějakého toho špinavého obchodu. Dobová moralita ilustruje dobové praktiky v černé ekonomice, především nelegální obchod s valutami a dalším nedostatkovým zbožím.