Podplácení

  1. Pokuste se domyslet kontext této situace. Proč stojí mladík v podání Jana Potměšila o fingovanou práci?
  2. Co naznačuje reakce vedoucího provozu na úplatek o tomto způsobu jednání?
  3. Zamyslete se nad důvody korupčního jednání. Jak by se asi podobná situace řešila dnes?

Krátká ukázka ilustruje fenomén korupce, který se stal v 80. letech mimořádně rozšířeným. Sociolog Ivo Možný upozorňuje na skutečnost, že k tomu přispěl především nefunkční trh, resp. přednostní „plundrování“ nedostatkových zdrojů nomenklaturními kádry a pracovníky maloobchodu. Snaha státu o kontrolu společnosti vedla k četným byrokratickým omezením, např. při získávání povolení k cestě do zahraničí, umístění dětí na dobrou školu atp. V situaci, kdy bylo obtížné dosáhnout svých cílů oficiálními a povolenými způsoby, se korupce jevila jako legitimní a akceptovatelný způsob jednání a vlastně svého druhu společenská norma. Olmerův obraz korupce upozorňuje i na mimořádnou roli peněz ve společnosti. Balík stokorun umlčel námitky vedoucího provozu, byl to nejlepší argument, který mohl Harry (Tomáš Hanák) v dané situaci použít. Ukázka pochází z filmu o vekslácích. V uvedené scéně jim jde především o získání potvrzení o řádném zaměstnání. Předmětem reflexe se proto může stát i fenomén „pracovní povinnosti“. Klip ilustruje sociální jev pozdní normalizace, ale může se stát východiskem k diskuzi o korupci vůbec.

Bony a klid (1987, r. Vít Olmer)

Příběh o naivním mladíkovi, kterého napálila parta veksláků, k níž se posléze přidal, vypráví o dnes již pozapomenutém fenoménu „vekslování“, nelegální směně tuzexových poukázek – bonů a valut, a o kriminálním podsvětí, které je s touto činností spojeno. Film detailně mapuje mechanismy kriminální činnosti a ukazuje, že „veksláci“ byli vlastně jen figurky ve službách bossů stojících v pozadí. K úspěchu filmu kromě atraktivnosti tématu a otevřenosti výpovědi přispěly také herecké výkony hlavních představitelů (Jan Potměšil, Tomáš Hanák, Roman Skamene).