Podoby úspěchu

  1. Jakou strategii Kubánek volí v jednání? Jak byste na jeho místě jednali vy?
  2. Co má být v jednolivých částech ukázky prošetřeno? Jaká je logika jednání ředitele státního statku?

Kubánek na žňovém štábu tlumočí podezření kombajnérů, že výměry polí jsou záměrně sníženy za účelem dosažení rekordních výnosů. Vedení státního statku takové výroky zpochybňuje – proč by měli mít zájem na několika stovkách, o které by kombajnéry v takovém případě okradli? Kubánek odvětí, že kombajnérům jde o několik stovek, pro státní podnik jde ale o několik tisíc na prémiích z rekordních výnosů a trvá na prošetření celé záležitosti. Dokonce uvádí, že má svědka ze státního podniku, který takové jednání je ochoten potvrdit. Ředitele a náměstka začne zajímat jméno svědka a důrazně žádají, aby se „udavačství“ uvnitř statku vyšetřilo. Jsou tu tedy požadavky na prošetření dvou záležitostí, ve skutečnosti se ale nevyřeší nic. Ukázka zdůrazňuje, jaká rétorika a slovník byly při řešení podobných problémů využívány.

Plechová kavalérie (1979, r. Jaroslav Dudek)

Sedmidílný seriál ze sklonku 80. let je sledem příběhů party kombajnérů, kteří v průběhu jednoho léta putují za sklizní po celé republice. Úspěchu žní byla režimem opravdu přikládána velká důležitost, ačkoliv dnešnímu divákovi připadá většina zápletek seriálu banální. V porovnání s ostatní seriálovou produkcí není Plechová kavalerie prvoplánově ideologická, je však prodchnuta étosem socialistické práce a načrtává stereotypní obraz venkova a zestátněného zemědělství. Větším důrazem na osobní starosti hrdinů navazuje na starší epos scenáristy Jaroslava Dietla a režiséra Jaroslava Dudka – Nemocnici na kraji města. Režisér Dudek uplatnil podobné režijní postupy už v československém sitcomu Taková normální rodinka (1971), ale i v 90. letech v seriálu Hospoda (1996).