Podoby sociálního vzestupu

  1. Popište, co jste viděli v ukázce.
  2. Jak vidí Jáchym lékaře? Jaké k tomu má důvody?
  3. Proč se chce Jáchym stát lékařem?
  4. Jak je jeho motivace hodnotově ukotvena?
  5. Kde spatřuje Jáchym příčiny svého neúspěchu, kde je spatřujete vy? Zdůvodněte.
  6. Zobrazuje ukázka socialistickou společnost jako prostor rovných příležitostí, nebo jako hierarchicky rozdělený svět? Zdůvodněte.

Řidič sanitky Roman Jáchym (Jaromír Hanzlík) z populárního seriálu Nemocnice na kraji města opakovaně usiluje o přijetí na lékařskou fakultu. I přesto, že mu s přípravou na přijímací zkoušky pomáhal primář Sova (Ladislav Chudík), Jáchym opětovně u zkoušek neuspěl. Stěžuje si matce a sám přičítá neúspěch na vrub nedostatečné protekce. Nechtěl po primáři, aby ho „doučoval“, ale aby se za něj přimluvil. V napjaté scéně je naznačena sociální hranice mezi „nafoukanými kretény“ lékaři a nižším zdravotnickým personálem. Otázkou zůstává, čím je tato hranice vyznačena, zda sociální uzavřeností lékařské komunity, do níž nelze bez protekce proniknout, jak tvrdí Jáchym, či jen nedostatkem talentu, jak vysvítá z podtextu celé scény. Žáci mohou promýšlet celkové vyznění ukázky. Je vůči povýšenosti lékařů a praxi protekce skutečně kritická, nebo tuto kritiku socialistické společnosti naopak bagatelizuje s odkazem na to, že výtky protekcionismu a elitářství účelově používají ti, kteří jen omlouvají vlastní neschopnost? Skutečně talentovaným je společnost otevřena a Jáchymův neúspěch je jen důsledkem toho, že by měl zůstat řidičem sanitky. Zkoušky tedy dopadly tak, jak měly, neboť Jáchym nepatří k těm, kteří jsou vedeni touhou pomáhat druhým, touží jen po lepším sociální postavení a tato motivace je (nejen v intenci seriálu) špatná.

Nemocnice na kraji města (1977, r. Jaroslav Dudek)

Nemocnice na kraji města je klasickým produktem seriálové tvorby 70. a 80. let, jehož oblíbenost dokládá množství repríz i pozdější pokračování v koprodukci České televize z roku 2003. Seriál nás provází osudy lékařů z oddělení ortopedie, kterému šéfuje primář Sova, na kterém slouží nezapomenutelný doktor Štrosmajer a které zobrazuje dobovou ideologickou normu fungování socialistického zdravotnictví. Scenárista Jaroslav Dietl v Nemocnici vyhověl tzv. společenské objednávce na vytvoření prorežimního díla a epického vyprávění na pokračování, pro které jsou charakteristické psychologicky propracované postavy a mezilidské vztahy, tak jako ve většině jeho seriálů. Jednu rovinu proto tvoří nenásilná prezentace norem a hodnot společnosti reálného socialismu. Pro autora důležitější druhou rovinou jsou pak osobní vztahy, do kterých bylo možné v omezené míře promítnout i kritický pohled na tehdejší dobu.