Podnikový klientelismus

  1. Popište, co se v ukázce odehrává. Proč předseda družstva upřednostňuje jedny zájemce o nábytkovou stěnu před druhými? Jaký cíl sleduje?
  2. Pokuste se pojmenovat hodnoty a postoje, které se odráží v zachycené situaci.
  3. Obraz socialistického podnikání zde nevyznívá příliš lichotivě. Proč myslíte, že oficiální filmová produkce připouštěla toto kritické zobrazení?

V rámci socialistického plánovaného hospodářství nebyl vyvážen vztah mezi nabídkou a poptávkou po zboží. Některých spotřebních výrobků tak byl nadbytek a nikdo je nekupoval, jiné produkty na trhu zoufale chyběly a lidé si je museli pracně obstarávat. Nedostatkové zboží představovalo v rámci neoficiální sféry socialistického podnikání významnou hodnotu, již bylo možné směnit za služby či jiné obtížně dostupné výrobky. Ukázka zachycuje tuto praxi na příkladu nábytkových stěn, které v rámci tzv. přidružené výroby vytváří JZD v Pálavicích. Předseda JZD (František Němec) přenechává nedostatkové výrobky přednostně významným lidem (funkcionářům státní správy či vedoucím pracovníkům spolupracujících podniků), aby zlepšil a zefektivnil vzájemné vztahy. Za službu lze totiž očekávat protislužbu. Dobový snímek vnímá tuto praxi kriticky, ve filmu jsou zastoupeny i postavy, které s tímto způsobem vedení JZD nesouhlasí (Vladimír Menšík). Kaceřování podnikového klientelismu patřilo k běžným tématům dobové filmové a televizní tvorby, rozhodně se nejednalo o kritiku systému a ideologie, na vině byli pouze jednotlivci a jejich špatná rozhodnutí.

Zralé víno (1981, r. Václav Vorlíček)

Komedie navazující na Bouřlivé víno z roku 1976 se odehrává ve vinařském kraji jižní Moravy. Členové místního JZD Pálavice řeší své každodenní starosti spojené jak s chodem družstva (spor o přidruženou výrobu), tak s osobním životem. Konflikty ústí do komediálních situací poněkud zahalených ve vinném oparu charakteristickém pro tento kraj. Ve filmu se objevuje téměř kompletní herecká špička počátku 80. let. Komediální trilogii dovršuje film Mladé víno z roku 1986.