Péče o lesy

  1. Jaké hlavní problémy vidí Jaroslav Švestka v lesním hospodářství?
  2. Jaroslav Švestka nebyl vysokoškolsky vzdělaný expert. Myslíte, že jeho názor vystihoval tehdejší realitu?
  3. Jaké významy s sebou nese fakt, že Jaroslav Švestka byl disident a politický vězeň? Souvisí to se stavem přírody v ČSSR?

Jaroslav Švestka pracoval jako lesní dělník. V roce 1984 začal pracovat na knize, v níž srovnával známý Orwellův román 1984 s československou realitou, a své texty průběžně posílal svému příteli do zahraničí. Za tuto činnost byl zatčen a odsouzen na rok do vězení. Rozhovor z roku 1988, který poskytl Originálnímu videojournalu, reflektuje jeho sice laické, ale poučené názory na stav lesního hospodářství. Poukazuje v něm především na preferování ekonomických zájmů v lesním hospodářství, zvláště na masivní těžbu. Špatný stav životního prostředí byl příznačným rysem života společnosti v 80. letech a ukázku lze využít jako prolog k diskuzi na toto téma. Jaroslav Švestka, který byl souzen za své názory týkajících se i životního prostředí, ukazuje, že špatné společenské poměry se zrcadlily i ve stavu československé přírody. Švestkovy názory z ukázky lze konfrontovat s jeho deníkovými záznamy, ve kterých na tento styl hospodaření upozorňuje už od počátku 70. let.

Originální videojournal (1987–1989, nezávislá publicistika)

Od roku 1987 vzniklo v prostředí disentu kolem manželů Havlových sedm dílů nezávislého publicistického pořadu Originální videojournal, který měl přinést alternativní pohled na politická témata v oficiálních médiích opomíjená nebo dezinterpretovaná. Jde o jedinečný obrazový materiál z protirežimních demonstrací či bytových seminářů, Originální videojournal však aspiroval na to být regulérním zpravodajstvím. Důležitým tématem byla například ekologie. Jeho podobu neovlivňovalo jen natáčení v utajení, ale také nedostatečné technické vybavení. Výroba pořadu, šířeného jako samizdat, byla podporována ze zahraničních center emigrace. V roce 2011 uvedla Česká televize projekt, ve kterém každý díl doplňuje komentář tvůrců.