Paměť a minulost

  1. Jakým způsobem se příslušník StB Kafka obhajuje a jak legitimizuje svou činnost? Obstála by taková argumentace v dnešní společnosti?
  2. Co v Kafkově interpretaci znamenají „informace“? Proč by měl člověk informace shromažďovat?
  3. Co podle vás vedlo doktora k protistátním aktivitám? Po zodpovězení: Konfrontujte svůj názor s názorem Kafky. Je váš názor odlišný od toho Kafkova? (Nepřejímáte pohled příslušníka StB?)
  4. Konfrontuje Kafkovo tvrzení „papír škodí“ s ukázkou KR_svazek. Jak může papír škodit? Pokuste se najít další významy spojení Kawasakiho růže. Jak skládanka z papíru souvisí s tématem filmu?

Ukázku tvoří vlastní jádro filmu – prolínající se svědectví příslušníka StB Kafky (Ladislav Chudík) a sochaře Bořka (Antonín Kratochvíl). Kafka měl na starosti případ odbojného sochaře Bořka. Jak sám popisuje, úkol byl jasný: pacifikovat, přivést ke spolupráci nebo dostat za hranice. Pro nátlak využil jeho těhotnou přítelkyni Janu (Daniela Kolářová) a jejího bývalého přítele, psychiatra Joska (Martin Huba). Josek donesl na Bořka potřebné informace a ten se pod nátlakem rozhodl odejít a nechat v republice těhotnou Janu. Jana si nedlouho po sochařově odchodu vzala psychiatra Joska, který začal svou protistátní činnost, a společně vychovali sochařovu dceru Lucii (Lenka Vlasáková).

Kawasakiho růže (2009, r. Jan Hřebejk)

Dramatický příběh pojednává o renomovaném psychiatru Pavlovi (Martin Huba), který je na první pohled seriózní muž, řádný občan i uznávaný vědec. Všechny své rodinné i společenské role plní na výbornou, ale pouze do té doby, než se objeví kopie spisu o jeho spolupráci s StB, který pochopitelně odkrývá zajímavé skutečnosti. Pro Pavla to znamená naprostý zvrat, a to především v kruhu rodiny. V příběhu dochází ke konfrontaci s minulostí a vyrovnávání se se svým vlastním svědomím a nedůvěrou vlastní rodiny.