Palachův týden

  1. Popište atmosféru protivládních demonstrací v lednu 1989. Jaké cíle měli demonstranti?
  2. Na koho míří se svou výzvou Milan Machovec?

Sérii protirežimních protestů z ledna 1989 organizovalo několik nezávislých iniciativ u příležitosti dvacátého výročí upálení Jana Palacha. Od 15. do 19. ledna se každý den scházely na Václavském náměstí tisíce občanů, aby protestovaly proti tehdejšímu režimu a jeho představitelům. Postup bezpečnostních orgánů (VB, Lidové milice) byl tvrdý a brutální. Ukázka zachycuje část poslední demonstrace v rámci týdne, která se konala po kritice, jíž režim čelil na schůzce KBSE, která se v tu dobu konala ve Vídni. Represe se po této kritice zmírnily. Nicméně v důsledku účasti na první demonstraci byl zatčen a později odsouzen Václav Havel. Milan Machovec (1925–2003) byl významný český filozof, který se angažoval během pražského jara. Od roku 1970 byl režimem pronásledován a účastnil se opozičních aktivit. Jeho výzva k politické aktivitě byla především výzvou k „mlčící většině“, která příliš opoziční aktivity nereflektovala.

Originální videojournal (1987–1989, nezávislá publicistika)

Od roku 1987 vzniklo v prostředí disentu kolem manželů Havlových sedm dílů nezávislého publicistického pořadu Originální videojournal, který měl přinést alternativní pohled na politická témata v oficiálních médiích opomíjená nebo dezinterpretovaná. Jde o jedinečný obrazový materiál z protirežimních demonstrací či bytových seminářů, Originální videojournal však aspiroval na to být regulérním zpravodajstvím. Důležitým tématem byla například ekologie. Jeho podobu neovlivňovalo jen natáčení v utajení, ale také nedostatečné technické vybavení. Výroba pořadu, šířeného jako samizdat, byla podporována ze zahraničních center emigrace. V roce 2011 uvedla Česká televize projekt, ve kterém každý díl doplňuje komentář tvůrců.