Pád v zaměstnání

  1. Jaké postavení měl podle vás muž, u kterého byla rodina Vítkových na návštěvě? Proč byl asi střežen?
  2. Co vypovídá reakce ředitele Šperka na „nedovolenou“ návštěvu o poměrech na (některých) pracovištích v 70. letech?

Ukázka z filmu Báječná léta pod psa ilustruje důsledky jednání, které je v rozporu s oficiálními normami. Rodina Vítkových byla na návštěvě u svého známého, dramatika Holuba, který působí v disentu, a je tedy pod dohledem Bezpečnosti. Návštěva vyjde najevo, a inženýr Vítek je proto sesazen z místa vedoucího prodeje a musí nastoupit na některou z méně prestižních pozic. Vybral si místo u závodní stráže. Krátká ukázka odkazuje na řadu sociálních skutečností 70. let, především na mimořádné postavení funkcionářů v regionech. Ředitelé podniků se věnovali zpravidla i jiným činnostem, díky svému členství ve vládnoucí straně a provázanosti místních elit byli informováni o celé řadě skutečností, včetně problematiky politické a bezpečnostní. Ukázka současně upozorňuje na to, že kariérní postup či sestup nebyly závislé pouze na pracovním výkonu, ale i na občanských postojích. Porušení ideologických norem vždy mělo nějaké následky, i když nemusely být tak tvrdé jako v případě inženýra Vítka.

Báječná léta pod psa (1997, r. Petr Nikolaev)

Film natočený podle stejnojmenné předlohy Michala Viewegha vypráví příběh obyčejné rodiny Vítkových v 70. a 80. letech minulého století. Zachycuje její střetávání a koexistenci s politickou realitou, její vzestupy i pády. Vyprávění se veze na počínající ostalgické retrovlně, kdy se tvůrci vyhýbají problematickým hodnocením a zdůrazňují spíše konsenzuální stránky minulosti. Inženýr Vítek nejprve udělá díky své pracovitosti a schopnostem kariéru v místním podniku, posléze však byl po svém „politickém prohřešku“ (griloval kuřata s místním disidentem) odstaven k závodní stráži. Ve filmu se předvádí celá plejáda postav, ovšem v duchu klasického „figurkaření“. Snímek představuje jednu z forem vztahování k minulosti, která převládala v 90. letech.