Otcové v zrcadle popkultury

  1. Popište, co se děje v ukázce. O čem hlavní postavy hovoří? Souhlasíte s nimi? Proč?
  2. Odráží podle vás ukázka věrně rodinný život v 80. letech? Svá tvrzení zdůvodněte.
  3. Proč byl (a je) film S tebou mě baví svět tak populární? O čem vlastně tento snímek pojednává?

Populární filmová komedie S tebou mě baví svět je jedním z typických děl, která idealisticky zachycují dobovou rodinu (rodiny) v každodenním životě. Scéna, ve které spolu hovoří dva z tatínků (hrají Július Satinský a Václav Postránecký), sice nepřímo poukazuje na styl výchovy a kritizuje přístup matek, ale její hlavní přínos není v samotném hovoru. Scéna jako celek má působit především uvolněným dojmem, který ze současného hlediska poukazuje na zjednodušení (přizpůsobení si) představ o tehdejším běžném životě. Komplexní záležitost jako výchova dětí je zde redukována na (vtipné) plácání o „základních“ problémech výchovy, což podtrhuje i zobrazení situace, ve které se oba nacházejí.

Na jinou úroveň vypovídající hodnoty se můžeme posunout, pokud do kontrastu s obrazy z filmu S tebou mě baví svět postavíme filmy, které zachycují dobu tzv. normalizace (dokumenty Heleny Třeštíkové, filmy s Tomášem Holým). Scéna (potažmo film) totiž jednoduše obrací pozornost směrem k relativně nekonfliktním tématům (rodina, výchova, dovolená).

S tebou mě baví svět (1982, r. Marie Poledňáková)

Jedná se o jeden z nejznámějších filmů z období normalizace, který také toto období pro mnoho pamětníků charakterizuje. Poměrně civilní příběh tří kamarádů, kteří z donucení absolvují pánskou jízdu se svými dětmi, je zasazen do prostředí horské chalupy. Film zachycuje bezstarostnou atmosféru rodinného života a prázdnin na horách, do kterých vnější svět příliš nevstupuje. O oblíbenosti filmu svědčí, že v diváckém hlasování získal titul Veselohra století.