OPBH

  1. Jak byste hodnotili úroveň servisu, který bytová správa poskytovala svým nájemníkům?
  2. Popište pozici mladého muže v jednání s úřednicí. S jakými problémy se mladí lidé v souvislosti s bydlením potýkali?

Klip z dokumentu Heleny Třeštíkové ilustruje především kvalitu služeb v polovině 80. let a nepružnost správy bytů. Mladý manželský pár rekonstruuje zděděný byt po babičce a ze strany bytové správy se mu nedostává příliš velké podpory. Úřednice OPBH (Obvodní podnik bytového hospodářství) odmítá proplatit náklady a drobné zednické a instalatérské práce si Václav dělá sám, protože řemeslníci je odmítli s tím, „že to v tomhle bytě nejde“. Ukázka tak upozorňuje i na nízkou úroveň řemeslníků, kteří měli špatnou pracovní morálku. Václav a Ivana nakonec zděděný byt úspěšně zrekonstruovali, ovšem především díky vlastnímu nasazení.

Manželské etudy (1987, r. Helena Třeštíková)

Manželské etudy je název cyklu časosběrných dokumentů, který vysílala Československá televize v roce 1987. Jsou jedinečnou sondou do života české rodiny 80. let. Režisérka mapovala v jednotlivých dílech život šesti mladých manželských dvojic po dobu šesti let od svatby (1980–1986). Helena Třeštíková patřila k prvním dokumentaristům na světě, kteří se náročné časosběrné metodě začali věnovat. Hodnotu dokumentů umocnilo pokračování Manželské etudy po dvaceti letech z roku 2005, nabízející konfrontaci dřívějších postojů a problémů mladých manželů (nízký sňateční věk, osobnostní nezralost, nevyhovující bydlení, absence vize budoucnosti) a současného životního stylu.