Opatření bytu

  1. Jaký je podle ukázky vztah mezi funkcionářem a ostatními lidmi?
  2. Jaké vlastnosti jsou v ukázce zdůrazňovány u nových bytů?

Ukázka ze seriálu Muž na radnici (re)konstruuje situaci dokončení bytové výstavby a předání nových bytů potřebným občanům. V první části se ilustruje výkonnost administrativy, která bytovou výstavbu organizovala, a její sounáležitost s obyvatelstvem. Ve druhé části se zdůrazňuje kvalita předávaných bytů. Výstavba panelových sídlišť v 70. a 80. letech 20. století je dnes vnímána často problematicky, ve své době ovšem řešila palčivý problém nedostatku bytů. Značnou část výstavby organizovala místní samospráva, významný podíl hrály také silné podniky, důležitá byla též družstevní výstavba. Ukázka zdůrazňuje především pozitivní aspekty této výstavby, za povšimnutí ovšem stojí okolí údajně nových domů, kde rostou vysoké břízy. Idylický obraz efektivní výstavby je tak narušen a břízy nechtěně poukazují na skutečnost, že výstavba často nabírala velké zpoždění.

Muž na radnici (1976, r. Evžen Sokolovský)

Jedenáctidílný seriál natočený podle scénáře Jaroslava Dietla je adorací reálného socialismu. Hlavní postavou je František Bavor, poslanec a předseda národního výboru ve městě Starý Kunštát, který svou aktivitou po všech stránkách naplňuje ideál obětavého stranického funkcionáře. V pracovním životě chce nezištně konat dobro a snaží se prosadit modernizaci města a socialistickou výstavbu navzdory byrokracii straníků i odporu občanů. Tráví hodiny vyjednáváním na schůzích a při tomto pracovní nasazení musí řešit také osobní problémy. Šedivé kulisy města (Beroun) a mikrokosmos neustálých stranických schůzí mohou být vnímány jako symbolické zpodobnění doby tzv. normalizace.