Omezování osobní svobody

  1. Co dlouhé vlasy asi symbolizovaly? Na co odkazovaly?
  2. Proč příslušníkům VB vadily dlouhé vlasy?
  3. Jak se podle vás stavěla k perzekuci „vlasatců“ veřejnost? Co naznačuje chování přihlížejících dělníků?

Politizace života se promítala i do životního stylu. Krátká ukázka ze slovenského filmu Muzika ilustruje pronásledování nonkonformně vyhlížejících lidí. Dlouhé vlasy symbolizovaly orientaci na západní alternativní kulturní proudy a jako takové byly oficiální mocí vnímány jako forma ideologické diverze. Na dlouhé vlasy mohlo být současně pohlíženo jako na druh protestu proti konformitě společnosti, a to nejen v Československu, ale i (a především) na Západě. Mladíky s dlouhými vlasy („máničky“) systematicky kontrolovali a perzekvovali příslušníci Veřejné bezpečnosti (první plošná akce zaměřená proti mladým mužům s dlouhými vlasy proběhla už v roce 1966). Oblíbenou formou perzekuce bylo násilné ostříhání, které po perlustraci „podezřelých“ osob (tedy mladíků s dlouhými vlasy) prováděli příslušníci VB na služebnách. Ukázka zároveň dokumentuje jednu z funkcí VB jako strážce pořádku, ale i kulturních a sociálních norem v duchu vládnoucího režimu. Lhostejnost přihlížejících zároveň diváka upozorňuje, že represe vůči „máničkám“ nemusela veřejnost vidět jako problematické.

Muzika (2007, r. Juraj Nvota)

Tragikomický film slovenského režiséra Juraje Nvoty se ohlíží za dobou pozdních 70. let. V malé pohraniční slovenské vesnici se skupina přátel snaží žít „normální“ život v časech, které jim staví do cesty různé překážky. Pro tři kamarády, kteří se rozhodnou prorazit v hudebním průmyslu a tak se seberealizovat, je právě muzika nástrojem, jak naplnit vizi osobní svobody.