Ohlédnutí za minulostí

  1. Porovnejte s ukázkou Pohovor ze stejného filmu – obě ukázky časově zařaďte a porovnejte, jak se měnil vztah a chování Vítka a Šperka.
  2. Co si mohli říct Vítkovi, když soused odjel?
  3. Mohli/měli podle vás reagovat jinak?

Z kontextu vyplývá, že ukázka je zasazena do období června 1990, před první volby po sametové revoluci, a zachycuje vcelku banální sousedský rozhovor, kde jsou však mnohé významy skryté pod povrchem. Sousedé sdílejí atmosféru naděje a očekávání z prvních demokratických voleb, z filmu ale vyplývá, že oba měli dosud rozdílné životní osudy a k minulému režimu přistupovali odlišně. Šperk byl ředitelem místních skláren a jedním z předních představitelů normalizačního režimu na okrese, inženýr Vítek byl na jeho popud po banálním politickém prohřešku odstraněn z pozice vedoucího prodeje a pracoval jako vrátný. V pohledech manželů Vítkových tak můžeme číst překvapení, že se k nim bývalý vysoce postavený ekonom (člen KSČ) hlásí a jak interpretuje politické změny. Ukázka otevírá téma osobních křivd z období socialismu a jejich (ne)řešení. Šperk minulost úplně neignoruje, říká, že rodina stojí „zase“ mimo volby – reprodukuje své postavení někoho, kdo může kritizovat cizí politické postoje, ačkoliv to v dané situaci působí pokrytecky. U Vítkových vidíme hořkost z toho, že u Šperka nedošlo, když už ne k omluvě, tak aspoň k sebereflexi, a můžeme uvažovat o jeho motivacích k návštěvě. Celá ukázka otevírá otázku po morálním potrestání střední třídy komunistických funkcionářů a celou řadu etických dilemat, kterým byli lidé po změně režimu vystaveni.

Báječná léta pod psa (1997, r. Petr Nikolaev)

Film natočený podle stejnojmenné předlohy Michala Viewegha vypráví příběh obyčejné rodiny Vítkových v 70. a 80. letech minulého století. Zachycuje její střetávání a koexistenci s politickou realitou, její vzestupy i pády. Vyprávění se veze na počínající ostalgické retrovlně, kdy se tvůrci vyhýbají problematickým hodnocením a zdůrazňují spíše konsenzuální stránky minulosti. Inženýr Vítek nejprve udělá díky své pracovitosti a schopnostem kariéru v místním podniku, posléze však byl po svém „politickém prohřešku“ (griloval kuřata s místním disidentem) odstaven k závodní stráži. Ve filmu se předvádí celá plejáda postav, ovšem v duchu klasického „figurkaření“. Snímek představuje jednu z forem vztahování k minulosti, která převládala v 90. letech.